Безработните ще плащат 18.40 лв. месечно за здравни вноски

Причината е вдигането на минималната заплата от 1 януари 2017 г.

Безработните ще плащат 18.40 лв. месечно за здравни вноски

18,40 лв. на месец дължат българите, които са трайно безработни и сами внасят задължителните си здравни вноски. Промените идват след въвеждането на новия размер на минималния осигурителен доход от 1 януари 2017 г, който стана 460 лв. 

По закон неосигурените лица на друго основание се осигуряват върху доход, не по-малък от половината от минималния месечен размер на осигурителния доход на осигуряващите се лица, или здравноосигурителната вноска за тях се изчислява на 8% върху 230 лв. 

Срокът за внасяне на здравните вноски е до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се плащат. За месец януари 2017 г. например, здравната вноска трябва да се внесе най-късно до 25 февруари. 

Самоосигуряващите се лица трябва да внасят сами здравните си вноски от 1 януари, като подадат декларация Образец 7 до 25 февруари. Санкцията за неподаването й е от 500 до 1000 лв. 

Всеки може да направи справка за здравния си статус 0700 18 700 или на уеб страницата на НАП.

Коментари: 0