Бизнес климатът се подобрява в началото на годината

Положителните нагласи в промишлеността, строителството и търговията на дребно надделяват над песимизма в услугите

Бизнес климатът се подобрява в началото на годината
220 ~ 2 мин. четене
Автор: Стилиян Гребеничарски

След спада през декември, общият показател на бизнес климата през януари се покачва с 1,2 пункта на месена база през януари, сочи анкетата на Националния статистически институт сред мениджъри в промишлеността, строителството и търговията на дребно. Във всички сектори те подчертават като най-значителна трудност нестабилните икономически условия.

Измерителят за промишлеността нараства с изпреварващ спрямо общия темп – 2,4%. В основата на изменението са по-добрите очаквания за бизнес състоянието на управляваните предприятия. Настоящата производствена активност, обаче, се оценява като леко понижена. Не се очакват съществени изменения на цените в промишлеността през следващите три месеца. 56% от запитаните ръководители определят несигурната икономическа среда в страната като основно предизвикателство пред сектора, а 28% подчертават в тази насока слабото вътрешно търсене.

Бизнес климатът в строителството нараства с 1,8 пункта спрямо декември. По-оптимистични са прогнозите за търсенето на строителна продукция, а в същото време намалява броя на клиентите със закъсненията в плащанията. По-положителни са и оценките за бизнес състоянието на компании в бранша. В този сектор мениджърите също не очакват съществено изменение на цените в краткосрочен план и определят като най-голямо затруднение несигурните икономически условия.

Показателят в търговията на дребно расте с 2,3 пункта на месечна база. Положителен знак е, че мениджърите оценяват като нарастващи, както продажбите, така и поръчките към доставчиците. Очакванията са за ценова стабилност в следващото тримесечие. Търговците на дребно посочват икономическата среда, силната конкуренция и крехкото търсене като ключови предизвикателства пред бизнеса им.

На фона на позитивните данни за трите сектора, климатът в услугите се влошава с цели 3 пункта. Очакванията за бизнес състоянието на дружествата и оценките за настоящото търсене на услуги се понижават, но ръководителите стават по-оптимистични за продажбите в следващите три месеца. Подкрепи Economic.bg