Бизнесът и синдикатите призовават всички власти към отговорно поведение

Социалните партньори настояват да се избегне по всякакъв начин нагнетяване на обществено напрежение

Бизнесът и синдикатите призовават всички власти към отговорно поведение
520 ~ 2 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

В името на доброто на страната ни апелираме към всички страни за недопускане на каквито и да е форми на насилие, независимо от обстоятелствата. Настояваме политическите сили, президентската институция, изпълнителната, законодателната, съдебната власт и правоохранителните органи да се държат отговорно и в рамките на конституционните си правомощия, за да се избегне нагнетяване на общественото напрежение.

Това се посочва в отворено писмо на национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите в България.

Бизнесът и синдикатите са категорични, че борбата с корупцията по високите етажи на всички власти трябва да е приоритет, който да се следва безкомпромисно, „без да се погазват принципите на правовата държава, разделението на властите, презумпцията за невиновност и неприкосновеността на частната собственост
.

Социалните партньори посочват, че в световен план се разраства безпрецедентна здравна, социална и икономическа криза. На този фон България се нуждае от целенасочени усилия за преодоляване на новите предизвикателства. Апелираме в този труден момент за отговорност и държавническо поведение, пише в позицията.

По повод значимият за държавата факт, че от днес, 13 юли, България става част от валутно-обменния механизъм ERM II с курс 1.95583 лева за 1 евро, бихме искали да Ви поздравим и да изразим удовлетворението на национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите в България от това, че успяхте да осъществите националния приоритет – приемането на страната ни в ERM II, пише още в писмото.

Социалните партньори и Икономическият и социален съвет многократно са настоявали за ускорена подготовка и присъединяване към ERM II и впоследствие - към Еврозоната. По тези въпроси сме изразявали своите категорични общи позиции, включително през ноември 2014 г.; в приетото становище на Икономическия и социален съвет от декември 2017 г.; в свое писмо от 14.06.2018 г., както и в двете декларации от февруари и април 2020 г., се посочва още в позицията.

В становище още от декември 2017 г. ИСС отбелязва очакваните многобройни ползи от присъединяването към Еврозоната и подчертава, че „ускоряването на подготовката и осигуряването на външнополитическа подкрепа за присъединяване на Р България към еврозоната придобива значението на непосредствена национална цел и задача на външната и икономическата политика с най-висок приоритет“.

Както изтъкнахме в декларацията на национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите в България от 13 април 2020 г. „с присъединяване на България към механизма на обменните курсове (ERM ІІ)... ще бъде ускорена пълната интеграция на България към ЕС, ще бъде улеснен изходът от рецесията, предизвикана от глобалното разпространение на COVID 19, и отключено действието на многобройни позитивни фактори за икономическото и социално развитие в дългосрочен план“.

Бихме искали да Ви уверим, че ще продължим да оказваме пълната си подкрепа за всички необходими стъпки в изпълнение на договорените ангажименти както във връзка с членството ни във валутно-обменния механизъм ERM II, така и по пътя на приемането на България в Еврозоната, Шенгенското пространство и ОИСР. Припомняме, че това е първата от общо 46 важни мерки, програми и реформи, залегнали в двугодишното Национално тристранно споразумение, подписано на 17.06.2020 г. между Министерския съвет, синдикати и работодатели.

Подкрепи Economic.bg