40% от българския бизнес отчита спад в оборотите при втория локдаун

Делът на фирмите, ползващи правителствените мерки, е най-голям от началото на коронакризата

40% от българския бизнес отчита спад в оборотите при втория локдаун

Снимка: Красимир Свраков

Антония Симова Автор: Антония Симова

Вторият локдаун в България отново принуди бизнеса да пуска служителите си в платен и неплатен отпуск или директно да ги освобождава. Това показват данните на Националния статистически институт за състоянието на фирмите в условията на пандемия през декември, когато в сила влязоха суровите коронамерки, с които бяха затворени заведения, фитнеси и молове.

Близо 40% от анкетираните фирми посочват, че през месец декември оборотът им е намалял, като само при 14.5% той се увеличава. Спадът в приходите от продажби намалява най-значително в секторите „Култура, спорт и развлечения“ и „Търговия, транспорт и ресторантьорство“. Тези икономически дейности бяха сред най-засегнатите от мерките.

Бизнесът отново гледа негативно на ситуацията в страната, като фирмите, очакващи да продължат настоящата си дейност, са най-малко от април насам, а за първи път от началото на лятото се ускорява делът на предприятията, очакващи да променят дейността си.

Според статистиката за първи път от месец май насам над 25% от фирмите са пуснали в неплатен отпуск служителите си, а над 20% - в платен, с изключение на предпочитанията за летни почивки месец август. Отново през декември се ускорява темпото на съкращения, тъй като някои фирми не отговарят на изискванията за държавна помощ или отказват да я поискат.

Редица незатворени бизнеси, като доставчици за заведенията или малкото отворени магазини в моловете, също страдат от спад на оборотите.

За разлика от първи локдаун, през декември обаче не се наблюдава толкова силно преминаване към непълно работно време или към намаляване възнагражденията за служителите. В последния месец от годината само 16.4% от предприятията са преминали към дистанционна форма на работа, докато през пролетта те бяха над 20%.

Последният месец от пандемичната 2020 г. отбелязва и най-големият дял на фирмите, възползвали се от правителствените мерки, като това следва да бъде обяснено и с новата схема за запазване на заетостта с 24 лв. на ден „Запази ме“. Делът им достига 10.5%, като предишният връх бе през май (10.1%).

Декември обаче е и месецът от пандемичната година, в който най-малко фирми са наели нов персонал – 4.8%, но по традиция в края на годината наемането на нови служители е по-слабо.

Коментари: 0