Новопостроените жилища са се увеличили с 60%

Най-много въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради има в област Бургас

Новопостроените жилища са се увеличили с 60%
1452 ~ 1 мин. четене
Въведените в експлоатация новопостроените жилища за първото тримесечие на 2019 г. са 2 453, което е ръст с близо 60% спрямо същия период миналата година. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ). Въведените в експлоатация жилищни сгради са 635, като броят им също расте - с 11.4% на годишна база.

Сградите със стоманобетонна конструкция са 77.2% от всички новопостроени, с тухлена - 19.7%, с друга - 1.9%, и с панелна - 1.2%. Най-голям е относителният дял на новопостроените къщи (73.9%), следвани от жилищните кооперации (16.5%). В сравнение с първото тримесечие на 2018 г. се наблюдава увеличение в броя на новопостроените къщи, жилищните блокове и сградите от смесен тип, докато броят на новопостроените вили намалява.В същото време обаче средната полезна площ на едно новопостроено жилище намалява от 96,4 кв. м през първото тримесечие на 2018 г. на 85 кв. м през същото тримесечие на тази година.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Бургас - 85 сгради с 350 жилища в тях, Варна - 82 сгради с 537 жилища, и Пловдив - 77 сгради с 408 жилища в тях.
Коментари: 0