Близо 63% от всички заети работят в сектора на услугите

Безработните намаляват до 8,3 процента

Близо 63% от всички заети работят в сектора на услугите
4364 ~ 1 мин. четене

Ръст на заетостта единствено в сектора на услугите отчитат от Националния статистически институт (НСИ) за третото тримесечие. Коефициентът на заетост за населението е 64,5%, като в сравнение със съответното тримесечие на 2014 г. се увеличава с 1,7 процентни пункта.

Заетите в сектора на услугите вече са 1,94 млн. души (т.е. 62,8% от всички заети), в индустрията работят 922,4 хил. души. Заетите в селското стопанство у нас са 233 хил. – 7,5% от всички заети лица.

Безработните намаляват – данните показват, че те спадат с 2,5 пункта до 8,3%. Икономически неактивните българи в трудоспособна  възраст (от 15-64 навършени години) са почти 1,4 млн. души. Спрямо юли – септември миналата година обезкуражените безработни намаляват със 17,4 хиляди.

През летните месеци безработните и нас са 279,3 хил., като техният брой намалява с 24,3% спрямо същия период на миналата година. От общият брой безработни само 12,7% са с висше образование, 50,9% - със средно, и 36,4% - с основно и по-ниско образование.

Младежката заетост  (15 – 29 години) е 41,7 на сто, а заетите лица на възраст между 55 и 64 навършени години са 545 хил. Това значи, че 54,6% от хората в тази възрастова група. Коефициентът на безработица сред българските младежи е 12,4 на сто, сочат още данните на НСИ. 

Подкрепи Economic.bg