Близо 9 млрд. лв. са разсрочените кредити заради COVID-19

Най-късно до края на годината банките ще започнат да си търсят парите от всички фирми и домакинства

Близо 9 млрд. лв. са разсрочените кредити заради COVID-19

Снимка: Красимир Свраков

2612 ~ 1 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Близо 9 млрд. лв. са разсрочените към края на март кредити по силата на мораториума, одобрен от Европейския банков орган (ЕБО) и Българската народна банка (БНБ). Данните от месечните отчети на централната банка за състоянието на системата показват, че основната част от отложените плащания са поискани от бизнеса (78.5%).

Мерки срещу COVID-19

Общо 13 303 български фирми са получили одобрение за отлагане на плащанията, докато други 1100 предприятия са поискали, но търговските банки не са приложили мораториума спрямо тях по някаква причина.

Данните показват още, че 97 546 домакинства са получили одобрение и са отложени плащанията на заеми на обща стойност 1.93 млрд. лв. Близо 20 хил. семейства не са получили отсрочване на кредитите си.

Редът за отсрочване предвижда към датата на подаване на искане за разсрочване задълженията да са били редовни или с просрочие под 90 дни.

Припомняме, че срокът, в който банките трябваше да се произнесат по молбите за частично или пълно разсрочване заради трудности в пандемията, изтече в края на март. Одобрените ще започнат да си плащат отсрочените кредити най-късно до края на декември. Но самото отсрочване не може да бъде за срок по-голям от 9 месеца.

Коментари: 0