БНБ е приложила надзорни мерки спрямо четири банки

В отчета на Централната банка не са упоменати имената на банките

БНБ е приложила надзорни мерки спрямо четири банки
Българската народна банка (БНБ) е приложила надзорни мерки спрямо четири банки, при които са установени нарушения на регулаторната рамка. Това става ясно от публикувания отчет на Централната банка за първото полугодие на 2018 г., публикуван на сайта й. Имената на банките не се споменават в документа.

От БНБ отчитат, че при някои банки има "недостатъчна ангажираност" на ръководствата в управлението на кредитния риск, цитира БНР.

Според Централната банка при някои банки трябва да се подобри цялостният подход спрямо процеса на вътрешен анализ на рисковете и адекватността на капитала. Препоръката на БНБ е заради изискването за по-добра устойчивост на кредитните институции в условията на стрес и необходимостта да се предвидят всички значими рискове, пише още в отчета на институцията. 

В отчета на БНБ за първата половина на 2018 г. се посочва, че банковата система е стабилна. 
Коментари: 0