БНБ очаква ръст на необслужваните кредити

Ускорените темпове на жилищното кредитиране създава риск от задлъжнялост при спад на икономическата активност

БНБ очаква ръст на необслужваните кредити

Снимка: Красимир Свраков

3806 ~ 2 мин. четене
Economic.bg Автор: Economic.bg

Кредитната активност се разширява с ускорени темпове, особено в сегмента на жилищните кредити. Наблюдаваните темпове на кредитен растеж създават предпоставки за увеличение на задлъжнялостта и за натрупване на циклични рискове, които могат да се проявят в нарастване на обема на необслужваните кредити при евентуален бъдещ спад на икономическата активност.

Това се посочва в мотивите на Българската народна банка (БВБ) към решението на Управителния съвет от днес за увеличаване на антицикличния капиталов буфер на 1% от 1 октомври 2022 г. Повишението на този показател има за цел да засили устойчивостта на банковата система при натиск върху доходността и капиталовата позиция, предизвикан от потенциално нарастване на необслужваните кредити и обезценките.

В съответствие с чл. 5, ал. 5 от Наредба № 8 на Българската народна банка, решението за увеличаване на нивото на антицикличния буфер се оповестява 12 месеца преди влизането му в сила. За периода до края на третото тримесечие на 2022 г. равнището на антицикличния буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в Република България, се запазва на текущото ниво от 0.5%.

По отношение на данните, свързани с референтния индикатор, към края на второто тримесечие на 2021 г. съотношението кредит/БВП, изчислено според публикуваната на интернет страницата на Българската народна банка методология, възлиза на 97.6%. Отклонението на показателя от дългосрочния тренд е отрицателно (-30.4 процентни пункта), което съответства на нулева стойност на референтния индикатор за антицикличния буфер.

Тъй като стандартният показател за отклонението на съотношението кредит/БВП от дългосрочния тренд не отразява напълно тенденциите в цикличните рискове, при оценката за нивото на антицикличния буфер се вземат под внимание и допълнителни индикатори, фокусирани върху кредитния пазар, задлъжнялостта, пазара на недвижими имоти, както и общото състояние на икономическата среда.

Подкрепи Economic.bg