БНБ предлага международна компания да проследи операциите в КТБ

Централната банка почертава, че решението не е взето под натиск от държавни институции

БНБ предлага международна компания да проследи операциите в КТБ
220 ~ 2 мин. четене
Автор: Стилиян Гребеничарски

Българската народна банка съобщи, че възлага на представителя си във Фонда за гарантиране на влоговете в банките да предложи на институцията или назначения от нея синдик да бъде ангажирана компания с международен опит, която да проследи извършените операции с активи на Корпоративна търговска банка.

От институцията посочват, че са разгледали решението на Народното събрание, което препоръчва подобни действия на централната банка. Управителният съвет на БНБ подчертава, обаче, „че съгласно член 130 от Договора за функциониране на ЕС при упражняване на правомощията и изпълнението на задачите и задълженията, възложени им в съответствие с Договорите и Устава на ЕСЦБ и на ЕЦБ, нито Европейската централна банка, нито национална централна банка, нито някой от членовете на техните органи за вземане на решения имат право да искат или да приемат указания от институциите, органите, службите или агенциите на Съюза, от правителство на държава членка или от някой друг орган. Институциите, органите, службите или агенциите на Съюза, както и правителствата на държавите членки се задължават да спазват този принцип и да не се стремят да оказват влияние върху членовете на органите за вземане на решения на Европейската централна банка или на националните централни банки при изпълнение на техните задачи. Тази разпоредба е въведена в чл. 44 от ЗБНБ, като едно от важните изисквания за членство на страната ни в Европейския съюз и за осигуряване на съответствие на българското банково законодателство с първичното право на Съюза.”

Централната банка обяви, че споделя загрижеността на Народното събрание и подкрепя осигуряването на прозрачност и търсене на отговорност за операциите, довели до тежкото финансово състояние на КТБ.

Изберете компанията, осигуряваща най-добър "Старт в кариерата"

Подкрепи Economic.bg