БНБ пуска монета „100 години българско самолетостроене”

Сребърната десетолевка ще се продава за 66 лева

БНБ пуска монета „100 години българско самолетостроене”

От 20 юли 2015 г. Българската народна банка пуска в обращение сребърна възпоменателна монета „100 години българско самолетостроене”. Тя е с номинал 10 лева ще се продава на касите на БНБ за 66 лв. с включен ДДС. 

Паричката тежи 23,33 грама, с диаметър 38,61 мм и е в тираж 3000 бройки.

На лицевата страна на монетата е изобразена емблемата на Българската народна банка с годината „1879” върху лентата, околовръст надписи „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”, номиналната стойност „10 ЛЕВА” и годината на емисията „2015”.

На обратната страна на монетата е изобразен първият български моторен самолет – биплан, конструиран от Асен Йорданов, околовръст надпис „БЪЛГАРСКО САМОЛЕТОСТРОЕНЕ” и „100 ГОДИНИ“.

Автор на художествения проект е Стефан Иванов.

Първият български моторен самолет е конструиран от Асен Христов Йорданов (1896, София – 1967, Уайт Плейнс, САЩ). Той завършва сглобяването му през март 1915 г., когато е едва на 19 години, но вече с богат опит като доброволец в Първо аеропланно отделение по време на Балканските войни. Самолетът е биплан, снабден с мощен 4-цилиндров редови двигател с водно охлаждане с мощност 100 к.с. Модерната за времето си машина получава привилегията да бъде изложена за любопитното гражданство в София в закрития манеж на Военното училище. 

След проведени изпитания през август специално назначена държавна комисия признава изобретението и аеропланът е приет за годен. Закупен е от Министерството на войната за 16 000 лв., и е зачислен като учебна машина в състава на Аеропланно- то отделение под името на своя създател „Асен Йор- данов“. Така е отбелязано началото на българското самолетостроене – едно от първите в света. Продължение на това дело са трите български само- летостроителни предприятия в България – Държавна- та аеропланна работилница в Божурище, „Български Капрони“ в Казанлък и Държавната самолетна фабрика в Ловеч. Първото е с най-дълга история. Създадено през 1925 г., то произвежда самолети до 1940 г., след което производствена- та база е преместена в Ловеч, където от 1941 г. заработва новата самолетна фабрика.

За 30 години активно самолето- строене в България са произведени над 600 самолета от 23 типа, предимно военни и учебни, благода- рение на таланта и труда на конструктори, технолози и работ- ници, но най-вече благодарение на смелото начало от 1915 г., поста- вено от Асен Йорданов. Този световноизвестен с изобретения- та и трудовете си наш сънародник е обявен за почетен гражданин на Ню Йорк, на летище „Ла Гуардия“ е поставена паметна плоча с името му, а негови лични вещи и архиви са изложени в Музея за авиация и космонавтика „Смитсониан“.

Коментари: 0