БНБ въвежда отрицателни лихви за някои свръхрезерви

Те ще се прилагат в случай на отрицателен лихвен процент за депозитно улеснение на ЕЦБ

БНБ въвежда отрицателни лихви за някои свръхрезерви
3863 ~ 1 мин. четене
Ще се прилага отрицателен лихвен процент за свръхрезерви, когато лихвеният процент за депозитното улеснение на Европейската централна банка е отрицателен. Запазва се прилагането на нулев лихвен процент в случаите, когато лихвите за депозитното улеснение на ЕЦБ са положителни или нулеви. Това реши днес Управителният съвет на БНБ във връзка с приемането на нова Наредба №21 за задължителните минимални резерви. Тя ще влезе в сила от 4 януари 2016 г. 

В наредбата още се въвежда определение за "свръхрезерви" и отпада признаването за резервни активи на средства на банките по сметки в националния системен компонент TARGET2-BNB.

От пресцентъра на БНБ съобщиха, че са направени и промени в лихвените проценти, използвани като санкция за неизпълнение от банките на изискванията за задължителни минимални резерви. Тези промени ще бъдат отразени в Бюлетина за лихвените проценти по резерви на банките в БНБ. 
Подкрепи Economic.bg