Борсата раздава 79 млн. лв. дивиденти

Средната доходност на акция е 3-4%

Борсата раздава 79 млн. лв. дивиденти

Българска фондова борса и Централен депозитар в партньорство с 15 инвестиционни посредника, сред които е ЕЛАНА Трейдинг, организират за втора година „Ден за акции“ на 8 юни, за да дадат възможност повече хора да опознаят капиталовия пазар и да разберат какво значи да търгуваш с акции, и да си акционер. 

В Деня за акции всички индивидуални инвеститори ще могат да купуват и продават акции на основен пазар на Българска фондова борса, без да плащат такси към институциите, а също така и комисиони към посредниците, които са партньори в инициативата.  

За да не се плащат комисиони, е необходимо инвеститорите да имат сключени договори с някой от 15-те инвестиционни посредника. Възможността се предлага само до 15 изпълнени поръчки за покупка или продажба на физическо лице с не повече от 2 000 лв. на единична изпълнена поръчка, за да обслужи интересите на индивидуалните инвеститори. 

През 2016 г. се увеличават компаниите на БФБ, които раздават дивиденти


Над 70% от компаниите в индекса SOFIX (включва 15 най-ликвидни компании) ще раздадат дивиденти през 2016 г. от печалбите си през предходната година, като преди година само 7 от тях са го направили. 

„Повишеният брой на компаниите с дивиденти е свидетелство за това, че сините чипове на борсата са подобрили финансовите си резултати и се развиват добре.  Трябва да отбележа, че дивидентната политика показва уважение към всички акционери на компанията – малки и големи“ – посочва Радослава Масларска, председател на Съвета на директорите на инвестиционния посредник ЕЛАНА Трейдинг. 

През 2015 г. общо 63.7 млн. лв. бяха разпределени за акционерите от компаниите в основния индекс SOFIX,  като тази година се очаква сумата да възлиза на 78.8 млн. лв., което представлява увеличение от 23% на изплащаните дивиденти.

Средната дивидентна доходност на Българската фондова борса тази година е 3-4%. 20 ликвидни компании на БФБ изпълняват редовна дивидентна политика, като за последните 5 години средногодишната доходност от дивиденти за акционерите е 4.8%.  

Коментари: 0