БСК предлага да се забрани запорът и на фирмени сметки при извънредно положение

Организацията иска да бъдат напарвени промени в Закона за извънредно положение

БСК предлага да се забрани запорът и на фирмени сметки при извънредно положение

Снимка: pixabay

1096 ~ 2 мин. четене

Българската стопанска камара (БСК) изпрати официално становище във връзка със  Закона за извънредното положение, внесен от ГЕРБ в парламента вчера. Бизнес организацията подкрепя всички мерки на Министерския съвет, свързани със справяне с последствията от пандемията от COVID-19. Въпреки това от БСК не са напълно съгласни с няколко точки от новия закон и предлагат те да бъдат променени.

На първо място от Стопанската камара посочват, че забрана за запор на сметки при извънредно положение трябва да има и за юридическите лица, а не само за физическите, както е записано в сегашните текстове на закона. Според тях при извънредно положение се спира налагането на запори на банкови сметки на физически лица, както и на запори върху трудови възнаграждения и пенсии. Забранява се и извършването на описи на движими и недвижими вещи на физически лица.

От Организацията напълно подкрепят текстовете в закона, които регламентират работата от вкъщи, както и пускането в отпуск на служителите. „Приветстваме възможността за едностранно установяване на режим на надомна работа и работа от разстояние от работодателя и без съгласието на работниците и служителите. Подкрепяме и възможността от предоставяне на платен или неплатен отпуск и без съгласието на работника или служителя за периода на въведеното извънредно положение, както и едностранно въвеждане от работодателя на непълно работно време“, пише в писмото на стопанската камара.

В новия закон е записано още, че при временно преустановяване на работата на дадено предприятие, работникът има право на обезщетение в размер на 50% от брутното му трудово възнаграждение, но не по-малко от 75% от минималната работна заплата – за периода на замразената дейност на предприятието.

По отношение на тази част от закона БСК също предлага тя да бъде променена. И новите текстове да гласят: „Държавата възстановява на работодателя 60 на сто от изплатените възнаграждения по този член, по ред и срокове, определен от министъра на финансите“.

Част от средствата за обезщетенията и възнагражденията при спиране на работата биха могли да бъдат насочени от Фонд за гарантиране на вземанията на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, доколкото спирането на дейността на едно предприятие неминуемо може да доведе до финансово състояние, което да предполага откриване на производство по несъстоятелност, уточняват от организацията.

Коментари: 0