Булгартабак очаква над 40 млн. лв. печалба за 2014 г.

Холдингът може да разпредели дивидент между 3,8 и 4,3 лв. за акция

Булгартабак очаква над 40 млн. лв. печалба за 2014 г.

Снимка: БГНЕС

Автор: Стилиян Гребеничарски

Булгартабак - Холдинг АД очаква оперативната печалба на дружеството за 2014 г. да възлезе на 40,5 млн. лв., става ясно от публикуваните предварителни финансови резултати. Стойността е с 26,5% по-ниска от отчетената през 2013 г.

Очакваният положителен оперативен финансов резултат за последното тримесечие е 16 млн. лв., което е над три пъти повече от регистрирания за същия период на 2013 г. – 4,9 млн. лв. Той компенсира до известна степен по-слабото представяне за първите три тримесечия. За периода януари - март оперативната печалба възлезе на 13,4 млн. лв., за април - юни тя бе под 1 млн. лв., а през третото тримесечие – 10,4 млн. лв. От компанията поясняват, че положителното развитие в доходността се дължи основно на поскъпването на долара, тъй като 73% от приходите се реализират в щатската валута.  От друга страна, в началото на годината са направени разходи във връзка с експанзията на групата в адриатическия регион, Русия и Югоизточна Азия.

Благоприятната среда дава основание на мениджмънта определи, че е възможно разпределянето на дивидент за финансовата 2014 г., както и за предходни години в размер между 3,8 и 4,3 лв. на акция.

Годишните приходи на Холдинга вероятно ще нараснат с над 39% на годишна база до 511,8 млн. лв., 145 млн. лв., от които са постъпленията за последното тримесечие (+60% спрямо същия период на 2013 г.). За октомври-декември за продадени 7,5 млрд. къса цигари, което най-голямо количество за последните 5 години. За годината броят е 29,2 млрд. или с 2,3% повече от 2013 г.

За 2014 г. дружествата от групата на Булгартабак са внесли в държавния бюджет 650 млн. лв., а за 2011-2014 г. – около 3 млрд. лв., подчертават от Холдинга.

Пазарът реагира положително на новината и акциите на Холдинга поскъпват с 11,36% около 15:45 ч. до 49 лв за борй, а оборотът надхвърли 440 хил. лв. За една година пазарната капитализация на Холдинга намалява с 56% до малко над 324 млн. лв. На 14 януари 20114 г. търговията затоври на ниво от 100 лв. за акция.


Коментари: 0