„Булгартрансгаз“ придобива 20% в новия LNG терминал в Александруполис

\"Булгаргаз\" е резервирала до 500 млн. куб. м. газ на година от бъдещия терминал

„Булгартрансгаз“ придобива 20% в новия LNG терминал в Александруполис

Държавното дружество „Булгартрансгаз“ ЕАД най-накрая предприе реална стъпка към придобиването на дял в проекта за изграждане на новия терминал за втечнен газ (LNG) край гръцкия Александруполис. С решение на Министерски съвет от днес се дава разрешение на дружеството да придобие 20% от капитала на проектната компания „Газтрейд“ С.А., която изгражда проекта.

Министърът на енергетиката Теменужка Петкова още от края на 2018 г. заговори за бъдещото включване на страната ни в проекта, като то беше записано и в Енергийната ни стратегия за 2020 г., която беше актуализирана.

От решението не става ясно точно колко ще са инвестиционните разходи на газовия оператор по придобиването, но още през 2018 г. прогнозните сметки на гръцката енергийна компания „Газтрейд“ показваха, че той ще струва общо 370 млн. евро. Това означава, че финансовият ангажимент на страната ни се изчислява на около 150 млн. лв.

Освен придобиването на 20-процентен дял, от решението стана ясно, че „Булгаргаз“ ЕАД ще участва в обвързващата фаза на процедурата по пазарен тест за резервиране на капацитет от терминала за втечнен природен газ до Александруполис, като резервира до 500 млн. куб. м. на година, но не по-малко от 300 млн. куб. м. на година, за период от 3 до 5 години. За използване на резервирания капацитет, „Булгаргаз“ ЕАД ще проведе преговори за реализиране на доставки на втечнен природен газ през интерконектора Гърция – България.

Припомняме, че само преди дни от „Газтрейд“ съобщиха, че интересът към новия гръцки терминал е много голям. Общо двадесет дружества са изразили интерес към резервиране на общо 12.2 млрд. куб. м годишно от капацитета на плаващия терминал за регазификация на втечнен природен газ (LNG) край Александруполис.  Това е два пъти повече от проектния капацитет, който е предвиден в рамките на 5.5 млрд. куб. м годишно. Основни доставчици на газ до терминала в Александруполис ще бъдат компании от САЩ, Катар и др.

„Това е съществена стъпка за реализиране на цялостната концепция за газов хъб „Балкан“, в основата на която е утвърждаването на прозрачен, ликвиден и надежден пазар на природен газ“, пише още в решението на Министерски съвет.

Проектът за терминал за втечнен природен газ ще съдейства за подобряване сигурността на доставките и диверсификация на източниците на природен газ в региона. Заедно с изграждането на междусистемната връзка Гърция–България (IGB), той ще доведе до повишаване достъпа на България и останалите страни в региона до втечнен природен газ.

Чрез разнообразните доставчици на газ проектът ще допринесе за диверсифицирането на източниците и трасетата за доставка на газ, както и ще насърчи конкуренцията в полза на крайните клиенти.

Проектът е идентифициран от Групата на високо равнище за газова свързаност на Централна и Югоизточна Европа (CESEC), както и от Европейската стратегия за Енергиен съюз. Проектът за терминал за втечнен природен газ край Александруполис, Гърция, се реализира изцяло в изпълнение на политиката и приоритетите за изграждане на единен взаимосвързан общоевропейски енергиен пазар.

Коментари: 0