„Булгартрансгаз“ пусна поръчки за три градски газопровода

Те ще свържат Свищов, Пирдоп, Панагюрище, Банско и Разлог към националната газоразпреносна мрежа

„Булгартрансгаз“ пусна поръчки за три градски газопровода
Държавната газопреносна компания „Булгартрансгаз“ публикува едновременно три обявления за старт на обществени поръчки за изграждане на три преносни газопровода в България. Общата дължина на тръбите ще бъде 122 км и те ще свържат общините Свищов, Пирдоп, Панагюрище, Банско и Разлог към националната газоразпреносна мрежа.

За изграждането на връзките възложителят възнамерява да използва безвъзмездна финансова помощ, предоставена от „Международен фонд Козлодуй“ (МФК), администриран от Европейската банка за възстановяване и развитие и свои собствени финансови средства. Общият бюджет на проекта е 21.8 млн. евро, от които 50% ще бъдат финансирани от МФК и 50% от „Булгартрансгаз“ ЕАД.

Поръчката ще започне в последното тримесечие на 2018 г. Изпълнението на договорите се очаква да завърши в рамките на 20 календарни месеца (до 4 февруари 2019 г.), последвани от период за констатиране на дефекти, става ясно от обявлението.

Договорите, финансирани от МФК ще се обект на Правилата и политиките за обществени поръчки на ЕБВР и ще бъдат отворени за фирми от всички страни.

За проекта е необходима доставка на стоки,  работи и услуги, а именно:

Преносен газопровод до Свищов – доставка на материали и оборудване, монтаж, строителство и въвеждане в експлоатация на преносен газопровод високо налягане, автоматична газорегулираща станция (АГРС) до гр. Свищов и прилежащи съоръжения.

Преносен газопровод до Панагюрище и Пирдоп - доставка на материали и оборудване, монтаж, строителство и въвеждане в експлоатация на преносен газопровод високо налягане, АГРС до гр. Панагюрище,  АГРС до гр. Пирдоп и прилежащи съоръжения.

Преносен газопровод до Банско и Разлог - доставка на материали и оборудване, монтаж, строителство и въвеждане в експлоатация на преносен газопровод високо налягане, АГРС до гр. Банско,  АГРС до гр. Разлог и прилежащи съоръжения.

В рамките на Грантовото споразумение беше сключен договор за консултантски услуги за проектиране и подпомагане на Групата за управление на проекти (ГУП).
Коментари: 0