„Булгартрансгаз“ търси 400 млн. евро заем, за да довърши проектите си

Освен за „Балкански поток“, средствата от кредитите ще се използват и за „реализацията на останалите ключови проекти на дружествотo

„Булгартрансгаз“ търси 400 млн. евро заем, за да довърши проектите си
1260 ~ 2 мин. четене

„Булгартрансгаз“ търси от банките до 400 млн. евро кредит, за да довърши мащабните си газови проекти. Държавното дружество публикува на сайта си покана за подаването на оферти, като е описано, че средствата ще са за „оперативни и инвестиционни разходи“, а срокът им на изплащане е шест години.

„Целта на настоящата процедурата е осигуряване на финансов ресурс за реализация на инвестиционната програма на дружеството, която е насочена към диверсифициране на източниците, повишаване на сигурността на доставките и позиционирането на страната като газоразпределителен център в региона“, става ясно от официалното съобщение.

От компанията добавят, че в ход е реализацията на ключови проекти, като „Балкански поток“, междусистемната връзка България-Сърбия, разширението на капацитета на подземното газохранилище „Чирен“, както и изграждането на преносни газопроводи. Те ще допринесат за осигуряването на повече достъп до природен газ за промишлените и битовите потребители в България.

„Отправна точка за цената на търсения финансов ресурс е най-ниската цена, предложена от избраните изпълнители за реализацията на проекта „Балкански поток“, а именно 3.9% на годишна база. Ключово условие в рамките на процедурата е цената на финансирането да е по-ниска от 3.9%“, пише в поканата.

Според преносния оператор чрез набирането на ресурс на по-ниска цена дружеството ще има възможност да намали разходите си по реализацията на проекта, както чрез предсрочно плащане на част от дължимите суми към изпълнителите, така и посредством по-ниската цена на финансиране.

Освен за „Балкански поток“, средствата от кредитите ще се използват и за „реализацията на останалите ключови проекти на дружеството, насочени към повишаване на диверсификацията на източниците, сигурността на доставките и установяването на конкурентен и прозрачен пазар на природен газ в страната“. 

Срокът за представяне на офертите за участие в процедурата е до 17:00 часа на 30.06.2020 г.

Подкрепи Economic.bg