Бум в продажбите на земеделски земи

Увеличава се делът на хората, потърсили експертен съвет как да печелят от нивите си, посочват от „Агрион“

Бум в продажбите на земеделски земи
3608 ~ 3 мин. четене
Навлизането в активния земеделски сезон форсира пазара на земя в цялата страна. Собственици на имоти, които са решили да се разделят с част от активите си, търсят купувачи, които да им предложат оптимална цена за парцелите им.

Една от най-честите причини за продажба на земеделска земя е необходимостта от свежи пари за посрещане на непредвидени плащания. Това става ясно от проучване на нагласите на собствениците на поземлени активи, направено от водещата компания в сектора „Агрион“. Притежателите на земя се решават на сделка, също така, ако им предстои придобиване на друг имот, за организиране на абитуриентски бал или сватба, за издръжка на студент или предстоящо заминаване в чужбина.

Собственици на земеделски имоти в България са предимно хора от по-възрастното поколение, над 55 години, със средни за страната доходи. Те живеят предимно в столицата или другите големи градове, сочат данните на „Агрион“. Терените са им в отдалечени райони, често над 100 км разстояние от местоживеенето им, а парцелите са раздробени на малки части от наследници, които често  водят съдебни спорове помежду си. Голяма част от притежателите на земеделска земя имат други професии и нямат интерес и желание да се занимават със земеделие.


Обикновено те отдават земите си на местни земеделци срещу символични суми, дават ги за ползване на роднини или ги остават да пустеят. Проучването на „Агрион“ показва, че всеки пети собственик на земя е оставил имота си да пустее и не го развива по никакъв начин. Според официалните данни на Министерството на земеделието, храните и горите, необработваемите площи в България през 2017 г. са били в размер на 1.94 млн. дка, което е с 17 хил. декара повече в сравнение с предходната година.

Водещ фактор при избора на купувач е сигурността на сделката и бързото ѝ реализиране, като потенциалите продавачи предпочитат документацията да не бъде подготвяна от тях. В повечето случаи притежателите избягват да се доверяват на случайни купувачи и търсят сделка с близки и познати или със специализирана компания, която е доказала във времето, че е добър стопанин и партньор, и се грижи за земите, които управлява. Според проучването именно „Агрион“ е посочен от анкетираните като най-разпознаваемият за частните собственици земеделски бранд и най-популярната компания сред потенциалните продавачи. Дружеството спестява сериозни разходи и време на собствениците, като извършва безплатна оценка на земеделските земи, на всички които желаят. Притежателите на имоти могат да поискат оферта или да заявят безплатна оценка на земите си на този адрес или във всеки един от регионалните офиси на земеделското дружество.

„С извършването на безплатни оценки искаме да помогнем на собствениците на земеделски земи да добият реална представа за пазарната оценка на активите им и каква цена да очакват, ако решат да продадат имота си“, казаха от ръководството на „Агрион“. Това ще им помогне да вземат информирано решение, когато решат да продават.

 „Основната ни цел е съдействаме за развитието на модерно и ефективно българско земеделие, в което дори и собствениците на малки парцели имат възможност да осребрят активите си на добра цена“, казаха от „Агрион. Техните експерти, които са с дългогодишен опит, са готови да съдействат с юридическа и търговска помощ и да подготвят цялата необходима документация за продажба.
Коментари: 0