Компенсациите за бизнеса правят българското производство конкурентно

Собственото производство на ресурси е най-добрата антиинфлационна мярка

Проф. д-р инж. Ивайло Копрев, ректор на МГУ „Св. Иван Рилски“:

Компенсациите за бизнеса правят българското производство конкурентно

Снимка: МГУ

~ 7 мин. четене
Таня Германова Таня Германова

Проф. д-р инж. Ивайло Копрев е ректор на МГУ „Св. Иван Рилски“. Той е негов възпитаник, завършил е през 2001 г., специалност “Разработване на полезни изкопаеми”. През 2010 г. защитава докторска дисертация, научна специалност “Открит и подводен добив на полезни изкопаеми”, специализант на Technische Universität Bergakademie Freiberg, Germany. През 2012 г. е избран да заеме академичната длъжност доцент, а от 2018 г. е най-младият професор по научна специалност „Открит и подводен добив на полезни изкопаеми”. Ръководил e и e участвал в над 86 национални и международни научноизследователски и научно-приложни разработки, проекти и програми. Председател е на редица национални и международни научни конгреси, конференции и комитети. Автор и съавтор на монографии, книги и учебници.


Следете новините на Economic.bg през социалните канали на медията: Facebook / LinkedIn / Viber / Instagram / Twitter / Google Новини / Threads