България стои стабилно на дъното в ЕС по заплати

България стои стабилно на дъното в ЕС по заплати

Снимка: Красимир Свраков

Симона Димитрова Автор: Симона Димитрова

През 2020 г. средните почасови разходи за труд в цялата икономика (без земеделието и публичната администрация) се оценяват на 28.5 евро за Европейския съюз и 32.3 евро в рамките на еврозоната. Това представлява повишение в сравнение с 27.7 евро за ЕС и с 31.4 евро за еврозоната през 2019 г., показват данните на европейската статистическа служба Eurostat. Според представеният анализ най-ниски са разходите за труд в България, а най-високи в Дания.

Средните почасови разходи за труд в ЕС прикриват значителни пропуски между държавите-членки на ЕС, като най-ниските стойности са регистрирани в България (6.5 евро), Румъния (8.1 евро) и Унгария (9.9 евро), а най-високи в Дания (45.8 евро), Люксембург (42.1 евро) и Белгия (41.1 евро).

Почасовите разходи за труд през 2020 г. в промишлеността за целия ЕС са били 28.8 евро и 34.8 евро в еврозоната. В строителството съответно 25.6 евро и 29.0 евро. При услугите почасовите разходи за труд в ЕС са били 28.2 евро и в еврозоната 31.1 евро. В нестопанската икономика (без публичната администрация) съответно 29.7 и 33.1 евро.

Eurostat посочва, че двата основни компонента на разходите за труд са „заплатите“ и „не-заплатите“ (напр. Социални вноски на работодателите). Делът на разходите без заплати в общите разходи за труд за цялата икономика е 24.5% в ЕС и 25% в еврозоната.

Между 2019 и 2020 г. почасовите разходи за труд, изразени в евро, са нараснали с 2.9% в еврозоната и с 3.1% в ЕС.

В рамките на еврозоната почасовите разходи са се увеличили във всички държави членки с изключение на Малта (-4.7%), Кипър и Ирландия (-2.7%).

А най-големи увеличения са регистрирани в Португалия (8.6%), Литва (7.5%) и Словакия със 7%, а най-малко в Люксембург (0.5%), Финландия (0.7%) и Холандия с 0.8%.

За държавите членки извън еврозоната почасовите разходи за труд, изразени в национална валута, са се увеличили във всички страни от ЕС през 2020 г., с изключение на Хърватия, която отчита понижение с 1%.

Най-голямо увеличение е регистрирано в Унгария (7.9%), България (7.8%), Чехия (7.4%) и Румъния (7.2%). Най-малко те са се увеличили в Швеция (1.1%) и Дания (2%).

Коментари: 0