Бюджетът на Здравната каса мина на първо четене

Нито един от депутатите не гласува с „Въздържал се“

Бюджетът на Здравната каса мина на първо четене
Бюджетът на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за следващата година бе приет на второ четене от депутатите. Със „За“ гласуваха 120 народни представители, 88 се обявиха „Против“, нито един не гласува с „Въздържал се“.

Малко преди гласуването министърът на здравеопазването Кирил Ананиев заяви, че няма никакви различия по отношение на това, че профилактиката, ранната диагностика, лекуването в доболничната помощ, долекуването трябва да бъдат приоритет. Той посочи, че всякакви по-резки промени биха довели да хаос и объркване в системата.

В бюджета на НЗОК за 2020 г. се предвиждат 394.7 млн. лв. повече за разходи и трансфери в сравнение с тази година. В приходната част на бюджета за 2020 г. се очаква да постъпят общо приходи и трансфери в размер на 4.7 млрд. лв. или с 445.1 млн. лв. повече от 2019 година.

Предвидени са трансфери в размер на 4.2 млн. лв. от Министерството на здравеопазването за финансиране на разходите за лекарствени продукти - ваксини и дейности по поставянето им.

В Бюджета на общественото осигуряване за 2020 г. са заложени разходи от 12.5 млн. лв. Предвижда се пенсиите да се увеличат с 6.7% от юли. Минималната да нарасне до 234 лева, а средната да стане 412 лева.

Основната цел на бюджета на НЗОК е да се осигури достъпна, качествена и своевременна медицинска помощ на здравноосигурените лица и равнопоставен достъп на лечебните заведения, отговарящи на условията за сключване на договори с НЗОК, за да могат да предоставят на професионално и високо ниво медицински и дентални дейности.
Коментари: 0