CETA влиза в Европарламента днес

Търговското споразумение между ЕС и Канада има за цел да насърчи и подобри търговско-икономическите връзки

CETA влиза в Европарламента днес
3839 ~ 1 мин. четене
Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада и Европейския съюз (CETA) ще бъде гласувано днес в Европейския парламент. Това обаче не е последната стъпка до влизането му в сила. След това споразумението трябва да бъде одобрено и от всички национални парламенти.

Едно от основните притеснения свързано с това споразумение е, че се дава прекалено много власт на мултинационалните компании за сметка на националните правителства. Друг спорен момент бе механизмът за уреждане на спорове между инвеститорите и държавите.

CETA се състои от преамбюл, 34 глави, 49 приложения и 7 декларации. Включените разпоредби уреждат правилата за търговия между ЕС и Канада и обхващат търговия със стоки, търговия с услуги, защита на интелектуалната собственост, обществени поръчки, правила за произход, защита на инвестициите, разрешаване на спорове, институционални разпоредби и др.

Очаква се споразумението да насърчи и подобри търговско-икономическите връзки, както и да задълбочи сътрудничеството между България и Канада, в това число да гарантира високи стандарти при осъществяването на търговските взаимоотношение не само в сферата на търговията със стоки и услуги, но по отношение на инвестиции, интелектуална собственост, правила за произход и други.

През 2015 г. вносът на стоки от Канада в ЕС се оценява на 28.3 млрд. евро, а износът е за 35.2 млрд. евро. Тази цифра се очаква да се увеличи с повече от 20%, когато споразумението започне да се прилага в неговата цялост.
Подкрепи Economic.bg