Част от кадастралните такси ще отиват в общините

Очаква се така да се увеличи броят на местните администрации, които желаят да подпомагат Кадастъра

Част от кадастралните такси ще отиват в общините

Снимка: Кадастър/Екранна снимка

Общините ще получават разликата между  стойността на таксата между електронен и хартиен документ, когато местната администрация подпомага Агенция по геодезия, картография и кадастър при обслужването на гражданите. Това реши на днешното си заседание Министерският съвет, който променя Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството (МРРБ) и от областните управители.

Очаква се така да се увеличи броят на общините, които желаят да подпомагат Кадастъра и да се подобри обслужването на потребителите.

Към момента за изпълнение на заявената от потребителя услуга общините получават от Агенцията по кадастъра електронен документ, таксата за него постъпва в бюджета на МРРБ, а общините разпечатват и предоставят на потребителя съответния документ на хартиен носител.

След промените гражданите ще могат да заявяват и получават услуги от кадастралната карта на удобно за тях място - в общинските центрове, а общините ще имат допълнителен приход по бюджетите си.

С друга промяна в Тарифа №14 правителството променя начина, по който се определя таксата за проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри. Досегашната отстъпка от 50%, която се отнасяше за всички обекти в проекта - от първия до последния, остава само за проектите с над 50 броя обекти. Тя ще се прилага само за горницата над 50-ия имот. Това означава, че от 51-вия нагоре, след отстъпката в цената от 50%, тя ще бъде 25 лв. за обект.

Така се цели постигане на по-справедлив начин на заплащане, тъй като при досегашното определяне на отстъпката за проекти, които съдържат до 50 имота, крайната цена на таксата беше по-висока, отколкото крайната цена на таксата за проект, съдържащ повече от 50 имота.
Коментари: 0