ЧЕЗ е инвестирала над 1,6 млн. лв. в Ловешка област

700 хил. са вложени в обновяване на ел. мрежата

ЧЕЗ е инвестирала над 1,6 млн. лв. в Ловешка област

Ръководството на ЧЕЗ проведе среща с кметове на общини и техни представители от област Ловеч, съобщиха от компанията. Домакин на събитието бе областният управител Ирина Митева. Карел Крал, Регионален мениджър на ЧЕЗ за България, запозна представителите на общините от областта с плановете и приоритетите на компанията. Освен развитието и подобряването на състоянието на енергийната инфраструктура, по време на разговорите бяха дискутирани и възможностите за предварително съгласуване на инвестиционните планове с цел оптималното им реализиране в рамките на възможностите на компанията.

„ЧЕЗ инвестира максималното в рамките на ограничените ресурси, с които разполага, за  подобряване на услугите и качеството на електрозахранването. През 2015 г. на територията на Ловешка област инвестирахме над 1,6 милиона лева. От тях 700 000 бяха вложени в реконструкция и обновяване на съоръженията по електроразпределителната мрежа. За присъединяване на нови клиенти бяха изразходвани над 300 000 лева, а за изкупуване на съоръжения, построени от трети страни – близо 600 000 лева“, заяви Петър Холаковски, Изпълнителен директор на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Ръководството на ЧЕЗ проведе поредица от срещи с представители на местните власти в Западна България. Събитията са част от политиката на открита, активна и диалогична комуникация с местните власти на територията, която обслужва. През последните два месеца представителите на ЧЕЗ се срещнаха и проведоха дискусии с кметове на общини от областите Перник, Благоевград, Кюстендил, Плевен, Враца, Монтана, Видин, София и София област.

От стъпването си на българския пазар преди 11 години ЧЕЗ е инвестирала близо 943 млн. лева в модернизиране и разширяване на мрежите, в подобряване на обслужването и в производство. Отделно 1.6 млрд. лева са постъпили в бюджета под формата на данъци, преки инвестиции и дивиденти, което превръща ЧЕЗ в един от най-големите участници в българската енергетика.

Само в електроразпределителната мрежа са инвестирани близо 845 млн. лева. С тези средства е подменена над една трета от електроразпределителната мрежа в Западна България, присъединени са над 70 000 потребители, а загубите по мрежата са намалени наполовина.

Коментари: 0