Чуждите инвестиции намаляват тройно

Статистиката на БНБ показва, че чуждите фирми разпродават или закриват инвестициите си в България

Чуждите инвестиции намаляват тройно
Георги Желязков Автор: Георги Желязков
Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в България за периода януари-септември са едва 230 млн. евро. Данните на БНБ показват, че спрямо същия период на миналата година има трикратно намаление. Трябва обаче да се има предвид, че статистиката за ПЧИ се ревизира всеки месец, а окончателните данни се обявяват с 3-годишно закъснение.

Това е причината числата за миналата година да са ревизирани значително нагоре, като за първите 8 месеца на 2017 г. вече инвестициите са 812 млн. евро. Въпреки това едва ли ще бъде компенсирано изоставането дори след множеството предстоящи ревизии.

Малката сума на чуждите инвестиции в българската икономика е само един от проблемите. Данните за вида на инвестициите показват категоричното нежелание на вече присъстващи у нас инвеститори да останат да работят в страната. Така наречените инвестиции в дялов капитал са отрицателни, т.е. инвеститорите или разпродават активите си у нас, или прекратяват дейността си в страната.

Показателни за нежеланието на чуждите инвеститори да останат в България са намеренията на собствениците на ЧЕЗ, на „Нова телевизия“, на „Теленор“ и на др. да продадат бизнеса си в България.


Вложенията в дългови инструменти компенсират донякъде отливът на инвестициите в дялов капитал. Но това на практика са заеми, които компаниите майки отпускат на дъщерните си дружества в България. Парите може да се използват както за инвестиции в разширяване на производството, така и за оперативни разходи. В крайна сметка този тип инвестиции се смятат за по-малко устойчиви, тъй като парите трябва да се върнат.
Коментари: 0