България сезира ЕК заради данъчния режим на Гърция

Южната ни съседка предвижда 26% данък върху сделки от България

България сезира ЕК заради данъчния режим на Гърция
180 ~ 2 мин. четене
Автор: Михаела Иванчева

Министърът на финансите Владислав Горанов отправи остра критика към Гърция относно решението за данъчното облагане от 26% на сделки с България.

В писмо до Пиер Московиси, европейският комисар по икономическите и финансови въпроси, данъчно облагане и митнически съюз, министър Горанов изразява безпокойство, че приетите от Гърция данъчни разпоредби са несъвместими с правото на Европейския съюз и нарушават основополагащите принципи, залегнали в Договора за функционирането на Европейския съюз.

Министърът заяви, че въвеждането на данъчно облагане с 26% на всички сделки и транзакции с България, Ирландия и Кипър, е „дискриминационна и непропорционална” мярка. 

"Така по презумпция се приема, че сделките се осъществяват с цел данъчна измама или отклонение от данъчно облагане, само на основание на това, че данъчните режими на облагане с корпоративен данък в тези три страни са по-благоприятни в сравнение с режима на облагане на Гърция. Корпоративното подоходно облагане не може да се разглежда изолирано, тъй като представлява част от модела на данъчната система, който всяка държава членка определя съобразно национални и общо-европейски цели и приоритети, при спазване на правото ЕС", се казва в писмото.

Реформата на Кодекса за доходното облагане на Гърция предвижда всички сделки между български фирми и гръцки компании да бъдат облагани, а местните фирми ще имат три месеца да докажат пред гръцката данъчна администрация, че транзакцията е "обичайна и е осъществена по пазарни цени". Ако местните фирми предоставят нужните документи, имат шанс да получат парите си обратно.

Допускането на подобна практика от една държава членка на ЕС би имало "силен негативен ефект" и би подкопало цялостното функциониране на вътрешния пазар на общността, се посочва още в писмото. Според българските власти това ще навреди на икономическите отношения между страните и ще доведе до намаляване на стокоoбмена между България и Гърция с 20%, който за 2014 се оценява на около 2.8 млрд. евро. 

Данъчните реформи в Атина подкопават редица принципи на ЕС, между който принципите на свободно движение на стоки, услуги и капитали и нарушават принципа на недескриминация, се казва още в писмото.

В момента се водят преговори между южната ни съседка, ЕС и ЕК за съставяне на нов план от реформи и за отпускането на допълнителна финансова помощ на страната. 

Коментари: 0