Данък интернет срещу технологичните гиганти вдигна на крак и местните европейски играчи

16 европейски технологични компании изпратиха писмо до финансовите министри на ЕС

Данък интернет срещу технологичните гиганти вдигна на крак и местните европейски играчи

Снимка: Pixabay

Мирела Вавова Автор: Мирела Вавова
Напоследък Европейският съюз (ЕС) носи все по-многобройни и сериозни главоболия на технологичните компании. Поредното такова е готвеният данък интернет, който, макар и насочен към световните гиганти, провокира ответната реакция на местните играчи от Стария континент. Ръководителите на 16 европейски компании, сред които Spotify, Booking.com и Zalando, са изпратили писмо до финансовите министри на Общността, в което излагат притесненията си от новата регулация.  

Въпросният данък бе предложен през март тази година от Еврокомисията по инициатива на Франция, като в основата си той е насочен към гиганти като Google, Apple, Facebook и Amazon. Целта е те да започнат да плащат данъци във всяка държава, в която извършват дейност. Проблемът при сегашното законодателство е, че то позволява дейността на компаниите в цяла Европа да се облага в една единствена страна. Логично, те се спират на места с ниски данъци като Ирландия и Люксембург. Изчисленията сочат, че това лишава ЕС от милиарди пропуснати приходи, а е и несправедливо спрямо по-малките европейки играчи на технологичния пазар. 

Такава мярка обаче „би причинила материална вреда на икономическия растеж и иновациите, на инвестициите и заетостта в цяла Европа“, посочват 16-е европейски компании в своето писмо. Според тях предлаганият данък „е замислен за много рентабилни големи компании, но ще има несъразмерен ефект за европейските компании, което ще доведе до несправедливо отношение“.

Идеята за данък интернет, инспирирана от Франция, е бързо да се въведе налог от 3% върху приходите от някои дейности, включително реклама и продажба на лични данни. В бъдеще се очаква да бъде взето единно решение в световен план в рамките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Опасенията на европейските ръководители на технологични компании е свързано с това, че „повечето млади и нови предприятия разчитат на приходите си, за да растат и да се развиват“.

Под натиска на Париж европейските министри на финансите ще разискват отново въпроса на следващата си среща в Брюксел във вторник, 6 ноември. 
Коментари: 0