Държавата е несправедлива към хората с частни пенсии

Борбата със сивата икономика остава основен приоритет на АОБР и през 2020 г.

Държавата е несправедлива към хората с частни пенсии

Снимка: Economic.bg/ Цветан Петров

Автор: Цветан Петров

Първите пенсионери, които ще получават обезщетение освен от Националния осигурителен институт (НОИ) и частните пенсионноосигурителни дружества, са силно ощетени от държавата. Това за пореден път бе заявено от четирите национално представителни работодателски организации – БСК, АИКБ, КРИБ и БТПП, които днес представиха своите приоритети за 2020 г. в рамките на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР).

Председателят на АИКБ Васил Велев припомни, че от септември другата година ще се пенсионира „първата кохорта“ граждани, които имат право на втора пенсия – дамите, родени след 1 януари 1960 г., които са упражнявали най-масовата трета категория труд. Според действащото в момента законодателство по отношение на техните осигуровки в НОИ през годините е приложен коефициент за понижаване, който трябва да коригира пенсиите, които те ще получат накрая, така че да се отрази появата на частните пенсионни фондове в българската осигурителна система. Големият проблем обаче е, че докато въпросните фондове датират от 20 години, то коефициентът за понижаване е приложен за 40 години назад, което е несправедливо.

„По нашето законодателство в момента първите пенсионери с втора пенсия ще получат несправедливо орязване на пенсията от т.нар. „Първи стълб“ – НОИ. Коефициентът за понижаване на пенсиите от НОИ е несправедлив, защото той редуцира първата пенсия за целия трудов стаж – 40 години, докато всъщност въпросните хора първите 20 години от стажа си не са се осигурявали в частен пенсионен фонд. През първите 20 години те са внасяли всичките си осигуровки единствено в „Първия стълб“, обясни Велев.

Така на пръв поглед коефициентът за понижаване трябва да е 2 пъти по-нисък, но това не е всичко. Председателят на АИКБ подчерта, че НОИ финансира българските пенсии не само от осигуровките, но и от данъци, заради дефицита в осигурителната система.

„Тези данъци ги плащат същите тези хора, чиито пенсии ще бъдат несправедливо понижени с повече, отколкото трябва. Така коефициентът за понижение на първата пенсия трябва да бъде 3 пъти по-нисък, отколкото е в момента. Това е начинът да се постигне справедливост, да се укрепи и развие вторият стълб, което е стратегически правилно предвид застаряването на населението и това, че все по-малко работещи ще плащат пенсии на все повече пенсионери. Ние трябва да подтикнем хората към спестовност и те сами да си акумулират средства в личните си партиди в пенсионните фондове“, каза още Велев.

Председателят на КРИБ Кирил Домусчиев обърна внимание и на друг наболял проблем – мръсният въздух. По думите му от замърсяването на въздуха страда целият бизнес, тъй като служителите се разболяват по-често. Той заяви, че през тази година АОБР ще продължи да настоява за повишаване на данъка за най-замърсяващата категория автомобили и за криминализиране на горенето на гуми, стари масла и друг вид промишлени отпадъци.

Домусчиев също така призова за по-голяма регулация при автосервизите, тъй като „има сервизи, при които не просто прокапва, а изтича, нелегално масло, и през които преминават не просто сиви, а черни, финансови потоци“.

Говорейки за екология председателят на най-голямата работодателска организация в България заяви, че АОБР настоява държава да си формира национална позиция спрямо европейската „зелена сделка“. Той подчерта, че спирането на българските топлоелектрически централи ще струва много скъпо (около 20 млрд. евро) и на този етап се очаква, че европейската финансова помощ за тази цел няма да е достатъчна.

По отношение на енергетиката работодателите подчертаха, че в момента положението на българския пазар за електроенергия е "ненормално", тъй като страната ни внася ток, при положение, че има мощности за производство, които стоят неизползвани.

„В момента престояват неизползвани мощности, а цената на нашия пазар е висока и се налага да внасяме“, обясни Велев.

През тази година членовете на АОБР ще се борят начислявания в момента за клиентите в страната данък „Задължение към обществото“ да бъде включен към общата цена на тока на борсата и така да е видим за всички пазарни играчи, както и за обществото. Пред Брюксел пък българските работодателски организации смятат, че трябва да се настоява за приемане на механизъм за защита на енергийните капацитети. Чрез този механизъм ще може прозрачно да се определя на кои енергийни компании да се предоставя държавна помощ, а не, както в момента, такава да получават само т.нар. „американски централи“ – ТЕЦ „Марица Изток“ 1 и 3.

„Чрез приемане на такъв механизъм ще се постигнат две неща. От една страна предоставяната държавна помощ ще бъде по-ниска, а от друга – тя ще се отпуска с пълното одобрение от страна на Брюксел“, обясни председателят на АИКБ.

Сред другите приоритети на АОБР за 2020 г. са ускорено изграждане на електронно управление, битката със сивата икономика, отмяна на данъка върху дивидента и намаляване с 5% на данъка върху доходите на едноличните търговци, както и присъединяване на България към ERM II, Шенген и ОИСР.

От АОБР ще настояват още за спешни мерки срещу злоупотребата с болнични листове, отмяна на правото на платен годишен отпуск за периоди, в които не се полага труд, както и промяна в трудовото и социалното законодателство, за да се ограничи недостига на работна сила.

„Борбата със сивата икономика е един от приоритетите, който засягаме всяка година. Като представители на отговорния български бизнес обединяваме усилия на всички заинтересовани страни, за да покажем нетолерантното си отношение към неформалната икономика, да изтъкнем добрите бизнес практики и да очертаем основните проблеми и пътища за тяхното преодоляване“, отбеляза Домусчиев.

Коментари: 0