Държавата наема адвокати за дела срещу американските тецове

Те ще представляват България по претенции по сключените дългосрочни договори за изкупуване на ток

Държавата наема адвокати за дела срещу американските тецове

Правителството възложи на министъра на финансите да проведе преговори и да наеме адвокатските дружества „УАЙТ енд КЕЙС“ и „АРНОЛД енд ПОРТЪР“ да предоставят съвети в процеса на преуреждането на отношенията с „Ей И Ес-3С Марица Изток 1“ ЕООД и „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД по сключените договори за дългосрочно изкупуване на електрическа енергия. 

Основание за решението са сключените през декември 2013 г. рамкови договори за процесуално представителство и правни съвети в международни арбитражни дела между Министерството на финансите и двете адвокатски дружества. То е продиктувано от необходимостта за своевременна, ефективна и професионална защита на държавните интереси при процесуално представителство в бъдещи международни арбитражни и съдебни дела, както и свързаните с тях съдебни производства.

Защитата на държавата изисква да се изчисли размерът на държавната помощ, която е била предоставена на производителите на електрическа енергия чрез сключените договори за дългосрочно изкупуване на електрическа енергия. Също така следва да се изчислят невъзвръщаемите разходи, които производителите на енергия със сключени договори за дългосрочно изкупуване на електрическа енергия биха имали в резултат на прекратяването им, да се преуредят отношенията с онези от тях, с които има сключени такива договори, и да се предвиди механизъм или схема, по която това да стане.
Коментари: 0