Държавата предложи промени в Закона за концесиите, за да привлече още кандидати за Летище София

Срокът за подаване на оферти за концесията на столичното летище бе удължаван пет пъти

Държавата предложи промени в Закона за концесиите, за да привлече още кандидати за Летище София
Министерството на транспорта най-накрая предложи промени в Закона за концесиите, които са публикувани за обществено обсъждане на сайта strategy.bg. Целта на поправките е да бъдат привлечени още западноевропейски кандидати за оператор на столичното летище. 

Първоначално концесията привлече голям брой кандидати, но заради липса на промени в законодателството бе под въпрос дали повечето от тях ще подадат оферти, припомня „Капитал“. Срокът за общественото обсъждане е от 14 дни, а не както традиционно – един месец, което показва, че от министерството са се разбързали. Последният обявен срок за подаване на оферти за концесията е 3 април.

Предложените от транспортното министерство промени са в три насоки. Предвиждат се изменения в текстовете за безкрайната солидарна отговорност, обезщетенията при прекратяване на концесионния договор, начина на разрешаване на спорове между страните по концесионния договор, като сега предложението е за концесия с трансграничен интерес, да може да се предвиди и решаването на спорове по договора от арбитражен съд.

"Действащият в момента текст предвижда, че независимо от създаването на определена правна форма, участващите в групата икономически оператори, както и едноличният собственик на капитала на проектното дружество, отговорят солидарно с проектното дружество", пише в мотивите към промените. 

"Постигането на пълно съответствие с директивата предполага отговорността на всеки икономически оператор да се определя спрямо ресурсите, които е предоставил при включването си в проектното дружество, както и концедентът да има правото и възможността да ограничи размера на тази отговорност по най-разумния за постигане на изискванията и целите на концесията начин, което се и съдържа в законопроекта", пише в проектодокумента.

В Закона не се предвижда обезщетение на концесионера за направените инвестиции в случай на форсмажорни обстоятелства. Това бе и една от основните точки, които са в състояние да спрат кандидатите от подаване на оферти.

"Настоящият опит показва, че така формулирана разпоредбата е практически неприложима, защото не дава възможност да бъде съставена вярна математическа формула за изчисляване на обезщетението. Липсата на подобна възможност, освен че създава допълнителна несигурност в инвеститорите, предполага и спорове при евентуално прекратяване на концесионен договор. Също така подобни рискове обичайно се калкулират по съответния начин в проектите и водят до тяхното оскъпяване", пише в мотивите.

"Международната практика в тези случаи приема за най-добър вариант при предсрочното прекратяване на концесионния договор, когато е по причина, за която концесионерът отговаря, концедентът да дължи обезщетение в размер на невъзстановените разходи на концесионера за инвестиции в обекта на концесията, съответстващи на непогасената част от привлечения капитал с неговата цена. Собственият капитал не следва да се възстановява, като евентуалната му загуба следва да се прилага и разбира като стимул от страна на концесионера за изпълнението на концесионния договор", посочва се още в мотивите.

Припомняме, че обявлението за старта на процедурата за концесия на „Летище София“ беше направено на 5 юли. В изискванията към кандидатите е посочено, че първоначалната сума, която трябва да плати концесионерът е около 600 млн. лв. Като се добавят регулярните годишни такси в продължение на 30 години, както и задължението да бъде построен трети терминал, общата сума на концесията набъбва на близо 8 млрд. лв.
Коментари: 0