Държавни дружества и \"облагодетелствани търговци\" деформират пазара на ток

Бизнесът се оплаква, че търговците отказват да доставят електроенергия на предприятията в пиковите часове

Позицията на работодателите:

Държавни дружества и \
1008 ~ 2 мин. четене

Бизнесът отново критикува държавната енергийна политика, след като вече от месеци Министерство на енергетиката, работодатели, търговци и регулатори търсят решение на проблемите в сектора. Последният от тях е необосновано високите цени на електрическата енергия на свободния пазар. Бизнесът казва, че е свидетел на „недопустими деформации на уж „свободния“ пазар на електроенергия, на който са само две дружества, принадлежащи към държавния енергиен олигопол“.

Според четирите национално представителни работодателски организации – КРИБ, АИКБ, БСК и БТПП, държавните дружества ТЕЦ „Марица Изток 2“ и АЕЦ „Козлодуй“ предлагат на енергийната борса крайно ограничени количества ток или точно толкова, колкото им стигат, за да поддържат висока цената на електроенергията за промишлени нужди. Всички останали производители вече са се подсигурили с различни договори, осигуряващи им привилегии - „американските централи“, производителите на електроенергия от ВЕИ и когенерациите.

Работодателите цитират данни от платформите на държавните дружества, от които се вижда, че те продават електроенергията на средно 22.4% по-ниски цени, отколкото на енергийната борса. Така, облагодетелствани търговци я препродават на бизнеса на спекулативно високи цени. Според работодателите „същите тези търговци на електроенергия не само спекулират с цените, но и отказват да доставят електроенергия на предприятията в пиковите часове, предявяват претенции към тях да преустройват организацията на производството си, да въвеждат нощни смени за работа и изобщо се държат сякаш те са фактическите собственици на българската индустрия". 

Стигнахме до абсурдната ситуация да изпращаме писма на малките и средните предприятия, включени в мрежата за ниско напрежение, в което да им даваме информация при какви условия си струва незабавно, като краткосрочна и палиативна мярка, да се върнат към регулирания пазар на електроенергия, пише в позицията на работодателските организации до своите членове.

По тази причина те ще излязат на протест срещу ситуацията в българската енергетика, най-вече срещу спекулата на енергийния пазар. След като веднъж беше отложен, той ще се проведе на 28 февруари 2018 г. Те категорично заявяват, че протестът е реакция на исканията на членовете им, които понасят ударите от поредните лоши практики на енергийния пазар и той не бива да се смята за политическа акция.

Бизнесът припомня, че вече е показвал силата на единството между българските работодатели и работниците в предприятията и даде за пример протестите срещу повишаването на такса „задължение към обществото“, на които според тях са излезли над 200 хил. души.

В съобщението си работодателите се обявяват за цялостна реформа в енергетиката и поставят няколко искания пред управлението. Първото е да се прекрати държавната помощ за „американските централи“ и да се засили контролът върху когенерациите и производителите на електроенергия от ВЕИ. Бизнесът настоява и за нов Закон за енергетиката, въвеждащ пълна либерализация на пазара, и приемане на балансирана Национална енергийна стратегия до 2030 г. Друга промяна, за която организациите отдавна апелират е листването на държавните енергийни дружества им на Българска фондова борса (БФБ), което според тях ще повиши ефективността им. 

Коментари: 0