Държавните компании в България работят зле и са опасност за публичните финанси

Рентабилността е малка, а задълженията са големи, показва доклад на Европейската комисия

Държавните компании в България работят зле и са опасност за публичните финанси
1500 ~ 1 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков
Представянето на държавните предприятия в България е слабо, когато се сравнява с конкурентите им на регионално ниво и в частния сектор на страната. Освен това те представляват риск за публичните финанси. Това са част от заключенията в доклада на Европейската комисия в рамките на т.нар. европейски семестър, включващ задълбочен преглед на макроикономическите дисбаланси.

Когато се измерва представянето на държавните дружества от гледна точка на възвращаемостта на собствения капитал и печалбите, се вижда, че те са много по-ниски спрямо частния сектор. Също така държавните предприятия в България се представят по-зле от гледна точка на капитала и ефективността на труда в сравнение с частния сектор и страните в региона.

Държавният енергиен сектор е най-губещ, а предприятията в него са най-задлъжнели. В транспортния сектор двете железопътни предприятия – „БДЖ-Пътнически превози“ и „БДЖ-Товарни превози“, имат задължения, оценяващи се на около 2.6% от брутния вътрешен продукт (БВП). Правителството възнамерява да използва средствата от предстоящата концесия на Летище София, за да подпомогне модернизирането на губещия и силно задлъжнял държавен железопътен оператор.

Ефективността на държавните предприятия е източник на несигурност и риск за публичните финанси, пише още в доклада. Общите пасиви на предприятията, в които държавата притежава най-малко 50% от капитала и упражнява контрол, възлизат на близо 17% от БВП (към юни 2017 г.). Почти половината от тези задължения принадлежат на дружества извън държавното управление и поради това са условни задължения, които държавата често трябва да гарантира или покрива.
Подкрепи Economic.bg