Декарбонизацията на енергетиката е най-ефективна чрез ВЕИ мощности

Потенциалът трябва да е фокусиран главно в югоизточните и централните райони на България

Декарбонизацията на енергетиката е най-ефективна чрез ВЕИ мощности

Снимка: Economic

Автор: Александра Сотирова

В днешно време декарбонизацията на енергетиката е най-ефективна чрез ВЕИ мощности и то все по-децентрализирани. Това обясни енергийният експерт Мартин Владимиров по време на кръгла маса на тема „Предизвикателства пред бъдещето на демократизацията и декарбонизацията на електроенергията в България”

„Трябва да се върви към т.нар "демократизация" на електроенергията, в която потребителите не са зависими вече от мрежата, а се превръщат освен в консуматори, но и в производители на електроенергия и си обменят електроенергията по свободен начин", каза Владимиров.

Въпреки че това звучи много футуристично за България, в Западна Европа това вече е реалност.

"Потенциалът за развитие на ВЕИ мощностите в страната е огромен за разлика от Северозападна Европа, където е доста по-нисък", добави Владимиров. По думите му потенциалът трябва да е фокусиран главно в югоизточните и централните райони на България. Той обясни, че с подходящите стимули това може да се приложи не само в селските райони, но и в урбанизирани територии като целта е подпомагането на създаване на пасивни сгради и налагането им.

Децентрализираният модел в енергетиката изглежда най-ефективен, тъй като инвестициите няма да идват от държавата, а от малки инвеститори, които ще използват тези мощности, за да намалят своето потребление и консумация на енергия от мрежата, с огромен ефект върху подобряването на състоянието на мрежата и техническите загуби.

Децентрализацията в България не се случва, въпреки че цената на технологиите намалява и въпреки че мощностите до 30 KW получават преференциална тарифа на електроенергията. Анализът показва, че главна причина за това е купуването на електроенергия от мрежата на изкуствено ниски цени на електроенергията, но и административната тежест, тъй като времето, което отнема инсталацията на мощност до 30 KW отнема 30-40 седмици като само в Италия е по-бавно от тук.

Коментари: 0