Делът на работещите бедни е скочил рязко през 2016 г.

Увеличават се и бедните хора, които разчитат все повече на социални трансфери

Делът на работещите бедни е скочил рязко през 2016 г.
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Относителният дял на работещите бедни се е увеличил значително през 2016 г. Данните на Националния статистически институт (НСИ) показват, че нарастването за една година е близо 4 пр. пункта, а като дял от хората между 18 и 64 години достига рекордните 11.6%. При работещите на пълно работно време определените от НСИ като „работещи бедни“ са около 10% от всички, докато при работещите на непълно работно време са внушителните 42%.

Под определението „работещи бедни“ се разбира хората, които са назначени на някакъв договор, но получават месечни доходи под прага на бедността в страната. През 2016 г. НСИ е изчислил, че този праг е 308.2 лв. Спрямо предходната година има намаление с около 18 лв. на прага.

НСИ не предоставя данни за броя на работещите бедни, но ако се използва статистиката за заетите на трудови и служебни договори, броят е около 300 хил. души. По данни на КНСБ най-големите проблеми са в шивашката промишленост, където голяма час от служителите работят на минималната заплата, а в някои случаи се злоупотребява и шивачките се назначават на половин работен ден, а всъщност работят повече от 8 часа.

Като цяло бедността в България се увеличава, показват данните на НСИ. През 2016 г. под линията на бедността живеят 1.639 млн. души, а за една година са се увеличили с 53 хил. души. Тук основната част са пенсионерите, които получават минималната пенсия (163 лв. през 2016 г.) или социалната пенсия (111 лв. през 2016 г.), както и безработните хора, които разчитат на помощи.

Анализът на института показва, че огромна част от населението зависят от социалните помощи, за да излязат от групата на „бедните“. Относителният дял на хората, които биха били в тази група, ако не получават социални трансфери (включително социална пенсия), е 45.5% и нараства спрямо 2015 г.

Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2016 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 22.9 до 27.9%, или с 5 процентни пункта, пише  в анализа на НСИ. Основният фактор, увеличаващ риска за попадане в групата на бедните за преобладаващата част от населението, е тяхната икономическа активност и участието им на пазара на труда.

Коментари: 0