Деветокласниците ще учат що е данък и как се създава собствен бизнес

Акцент ще са и трудовите и потребителските права

Деветокласниците ще учат що е данък и как се създава собствен бизнес

Нови варианти на учебните програми ще обучават учениците как да управляват виртуални банки и да разработват идеи за собствен бизнес. Това са само част от нововъведенията, които подготвя Министерството на образованието. Вариантите са публикувани на сайта на министерството и ще влязат в сила до няколко години.

Те се оповестяват сега поради големия интерес на учители, родители и издатели към визията на МОН за образователна реформа. Особено любопитство има към новия предмет "Технологии и предприемачество", от който се очаква да попълни липсите в знанията на гимназистите за стопанския живот и тяхното участие в него, пише „Стандарт.”

Друга част от темите, предвидени за изучаване в 9 клас по новия предмет „Технологии и предприемачество” са Що е данък и какви видове данъци има? Какво е значението на данъците? Учениците в този клас едновременно ще се ориентират професионално и ще учат за някои от основните положения в икономическия живот на страната.

Една от предвидените теми е за участието и намесата на държавата в стопанския живот. Тийнейджърите ще трябва да могат да правят разлика между държавна намеса и държавно управление

Децата ще трябва също да могат да обясняват значението на банките за стопанския живот на страната и да обясняват принципите на кредитната политика. В същото време се предполага, че в този клас те вече ще могат да вземат обосновани решения за инвестиции, спестяване или потребление.

Едно от нововъведенията е, че децата сами ще трябва да предлагат иновативни идеи за развитие на собствен бизнес, учейки за иновациите. Тук се учи и за основните правни форми при основаването на собствена фирма. Анализират се основните пунктове в дейността на предприемачите, включително поемането на обоснован риск и управлението на риска. Очаква се децата да могат да анализират и значението на конкуренцията.

Силен акцент са трудовите и потребителски права - деветокласниците вероятно ще познават осигурителната система по-добре от собствените си родители. Дават се начални познания по трудово право и нормативните актове, които уреждат трудовите правоотношения и защитават правата на потребителите. Освен това се въвеждат начални познания за видовете застраховки и тяхното значение. Учениците ще получат и базови знания по темата за интелектуалната собственост и авторските права.

Деветокласниците ще навлязат и в света на маркетинга по новия предмет. Учениците трябва да умеят да проучват потребностите на пазара и да познават маркетинговите инструменти за тази цел. Едно от предвидените умения, които трябва да бъдат развити, е правенето на маркетингова стратегия на фирма, както и неин бизнес план. Предвидено е също да усвоят методи за формиране на цена на стока или продукт. В този клас се изработват и уменията за правене на презентации.

Предметът се изучава с 90 часа в девети клас, като значителна част от обучението ще минава например като ролеви игри, симулации и решаване на казуси. Предвидено е 56% от времето да се използва за нови знания, а останалото - за обобщаване, упражнения и преговор.

Коментари: 0