Дистанционното обучение ще е възможно и без извънредно положение 

Дистанционното обучение ще е възможно и без извънредно положение 

Дистанционната форма на обучение ще може да се провежда и без непременно да има обявена извънредна епидемиологична обстановка. Това приеха депутатите при гласуването на второ четене на Закона за училищното и предучилищното възпитание.

Онлайн обучение до 30 дни ще се разрешава със заповед на директора на учебното в заведение в случаи, когато физическото присъствие в училище застрашава здравето на ученика или този, с когото живее.

Преминаване към електронно обучение ще е възможно и по индивидуално искане на даден ученик, като случаят му обаче ще трябва да бъде разгледан и одобрен от регионалното управление по образование.

Коментари: 0