ДКЕВР разреши източване на природен газ от Чирен

България не е заплашена от газова криза, тъй като Русия е договорила доставките си на гориво за Украйна и ЕС, казва Димитър Димитров от комисията

ДКЕВР разреши източване на природен газ от Чирен
Държавна комисия за енергийно и водно регулиране подкрепи „Булгаргаз" в решението им да използват резервите на природен газ от хранилището в Чирен. Това стана ясно на проведеното открито заседание в сградата на ДКЕВР за обсъждане на доклад по подадено от "Булгаргаз" ЕАД заявление за утвърждаване на цена за I-во тримесечие на 2015 г., съобщи „Фокус".

Димитър Димитров от ДКЕВР заяви, че България не е заплашена от газова криза, тъй като Русия е договорила доставките си на гориво за Украйна и ЕС.

По думите му в хранилището в Чирен всяка година остават запаси, като практиката е наличните количества от синьо гориво там да бъдат изразходвани през зимния сезон. Причината е, че когато се зарежда хранилището, природният газ се закупува на по-ниски цени от тези, които се заплащат от „Булгаргаз" през зимата.

Димитров каза още, че буферното количество от природен газ в Чирен е разделено за счетоводни цели на дълготраен актив и на неизвлекаемо количество.

700-750 милиона кубически метра газ е дълготраен актив, а останалото са търговки количества. Над тези 750 - 800 милиона кубически метра газ са извлекаемите количества. 140 милиона кубически метра газ ще останат в Чирен в края на март, когато потреблението започва да намалява. Според Димитров количествата, които остават в Чирен, са между 140 и 160 млн. кубически метра и ще могат да покрият за известно време нуждите на потреблението, но не е икономическо съобразно тези количества да стоят там, а дружеството да купува от договори по внос.

По време на заседанието стана ясно, че на 19 декември ДКЕВР ще вземе решение за цената за I-во тримесечие на 2015 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители. Иван Иванов, заместник-началник на управление „Лицензионна дейност и корпоративни отношения" в „Булгаргаз" изрази недоволството си от това, че в цената на природния газ през първото тримесечие на 2015 година не влизат съдебните такси по делата с некоректните платци към „Булгаргаз", както и недовзети от предходни периоди приходи. По думите на Иванов досега разходите на „Булгаргаз" за съдебни такси са за 1 250 000 лева, като само за ноември и декември са 660 000 лева.
Коментари: 0