Днес подават оферти за интерконектора България - Сърбия

„Булгартрансгаз“ търси изпълнител и на поръчка за реверсиране на част от газопровода за Турция

Днес подават оферти за интерконектора България - Сърбия

Снимка: Pixabay

2660 ~ 2 мин. четене
Белчо Цанев Автор: Белчо Цанев

Днес изтича срокът за подаване на оферти за участие в обявената от „Булгартрансгаз“ обществена поръчка за изготвяне на технически проект за Междусистемната газова връзка България – Сърбия на наша територия. Освен линейната част на интерконектора, която на българска територия ще е около 62 км, трябва да бъдат проектирани и впоследствие изградени две автоматични газорегулиращи станции (АГРС) – край Калотина и Драгоман, една газоизмервателна станция (ГИС) заедно с очистно съоръжение (ОС) край Калотина, както и още едно ОС - край Нови Искър.

Междусистемната газова връзка София - Димитровград (бивш Цариброд) - Ниш трябва да свърже националните газопреносни мрежи на България и Сърбия. Интерконекторът ще бъде реверсивен и ще допринесе за диверсификация на маршрутите на природния газ. Поради това интерконекторът е обявен за „проект от общ интерес“ за целия ЕС според условията на Регламент 347 от 2013 г. Първоначално капацитетът на съоръжението ще е 1.8 млрд. куб. метра годишно. След поредното отлагане очакванията са интерконекторът България – Сърбия да бъде готов и пуснат в експлоатация през май 2022 г.

Прогнозната стойност на обществената поръчката за изработването на техническия проект е 540 хил. лв. без ДДС, а плащането ще бъде от собствени средства на „Булгартрансгаз“. Основният критерий при избора на победителя е оферираната цена – 65%, а 35% ще се дават за по-кратък срок за изпълнение.

Днес изтича срокът за подаване на оферти и за участие в обществена поръчка за друг важен проект на „Булгартрансгаз“ – „Инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект „Обвръзка за работа в реверсивен режим на транзитен газопровод 1 (Б.а. – това е старият транзитен газопровод, по който до края на 2019 г. се пренасяха средно по 14 млрд. куб. м газ от Русия за Турция) при Компресорна станция „Лозенец“ и реконструкция на Очистно съоръжение „Лозенец 1“. Прогнозната стойност на поръчката е точно 5 млн. лв. – също собствени средства на компанията.

Подкрепи Economic.bg