ДНСК улеснява бизнеса с издаване на онлайн удостоверения

Услугата е част от мерките за облекчаване на административната тежест

ДНСК улеснява бизнеса с издаване на онлайн удостоверения

Снимка: Economic.bg

860 ~ 1 мин. четене

Удостоверенията на фирмите за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор вече ще се издават по електронен път от Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК). Това съобщават от сайта на Министерство на регионалното развитие и благоустройство. 

Също по електронен път инвеститорите могат да заявят настъпили промени в съдържанието на издадено удостоверение/лиценз.

Удължаването на срока на издаденото удостоверение/лиценз, с пет години, също може да стане по електронен път. В този случай, за улеснение на бизнеса, се подава само една декларация, без да са необходими други документи за фирмата и нейните екипи, както това се изисква при предоставяне на услугата в хартиен вариант.

При подаването на документи за удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор вече не е необходимо представяне на удостоверение за наличие на финансови задължения към Националната агенция за приходите.

Услугата е част от мерките, които Министерството на регионалното развитие и благоустройството предприема за облекчаване на административната тежест и подобряване на условията на обслужване на бизнеса. 

За последните шест години ДНСК е издала около 750 удостоверения за надзорна дейност на фирми от цялата страна. 

Подкрепи Economic.bg