МРРБ обособява инвалидни места в парковете

Това предвижда проект на наредба за по-достъпни обществени сгради и съоръжения за хора с увреждания

МРРБ обособява инвалидни места в парковете

Снимка: Economic.bg/Архив

604 ~ 2 мин. четене

Поне до една пейка на всяка алея в парка трябва да има място за инвалидна количка. Такова пространство трябва да бъде обособено и в близост до чешма, фонтан или площадка за игра. Това предвиждат текстове на нова наредба за по-достъпни обществени сгради и съоръжения за хора с увреждания, публикувана на сайта за обществено обсъждане от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Подобряването на нормативните изисквания за достъпна среда се налага заради приемането на новия Закон за хората с увреждания, както и за да бъде отговорено на изискванията на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.

Новата Наредба определя правилата за достъпност, които трябва да бъдат спазени при изработване и изменение на подробните устройствени планове. На оценка по новите текстове подлежат и инвестиционните проекти на строежите.

Съществуващите сгради и съоръжения за обществено обслужване ще бъдат приведени в съответствие с изискванията за достъпност при извършване на техни основни обновявания, ремонти и преустройства. Целта е да има достъпна архитектурна среда за цялото население, като се отчитат и специфичните нужди на хората с намалена подвижност, в т.ч. на хората с увреждания, се казва в мотивите на проектонаредбата.

В Наредбата са уточнени и елементите на достъпната среда. Това са пешеходните пространства и пешеходните пътеки, местата за паркиране, спирки на превозни средства,  елементи за преодоляване на различни нива, елементи на обзавеждането на достъпната среда и информационно-указателните табели.

Всички те трябва да бъдат проектирани и изпълнени, така че да имат универсален дизайн, да са лесни за разбиране, опасните зони да се минимизират и средата да дава ясна осезаема информация на ползващите я хора, независимо от околните условия или сензорните им затруднения.

Така например се въвежда изискването в пешеходните пространства да има достъпни места за сядане (пейки) и се определя точния им размер, както и разстоянието между тях,  а до всяко достъпно място за сядане се предвижда място за инвалидна количка. В парковете трябва да има  най-малко по едно такова място за сядане на всяка алея, както и най-малко по едно място за сядане до чешма, фонтан и площадка за игра.

За да са достъпни обществените сгради, автоматичните входни врати, които се управляват чрез устройства, монтирани на пода пред тях, трябва да се задействат и при тегло 20 kg. Тоест и от теглото на куче-водач на човек с увредено зрение.

Точно са разписани размерите, цвета и разстоянието на стълбите в сградите за обществено обслужване и в нови многофамилни жилищни сгради или сгради със смесено предназначение, както и поставяне на задължителна тактилна ивица за внимание за хората с увредено зрение. Такава тактилна ивица трябва да бъде поставена и на 40 cm от вратата асансьорите в подлези и метростанции.

Въвеждат се и специфични изисквания към сградите и съоръженията за обществено обслужване. Например най-малко пред едно от гишетата за обслужване на клиенти трябва да е осигурено свободно пространство с определена широчина и височина, за да е достъпно за всички посетители

Коментари: 0