Доходността по българските ДЦК приближава 0%

Правителството продаде 60 млн. лв. дълг при 0.11% доходност

Доходността по българските ДЦК приближава 0%
Доходността по 4-годишните държавни ценни книжа вече приближава 0%. На последния аукцион, на който бяха пласирани 60 млн. лв., бе постигната доходност от 0.11% - ниво, невиждано при търгове за облигации с подобен падеж и подобен обем. За сравнение, на 20 февруари правителството продаде книжа на същата стойност при доходност от 0.18%.

Емисията е с лихвен процент от 0.3% годишно. Датата на плащане на одобреното количество е 26 април 2017 г. Лихвите се изплащат на всеки шест месеца, считано от датата на емисията, като последното плащане се извършва заедно с изплащането на номиналната стойност на емисията.

До участие в аукциона са били допуснати поръчки на обща стойност 149.35 млн. лв., в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 42 млн. лв. Постигнатият коефициент на покритие е 2.49. Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 100.43 лв. на 100 лв. номинал.

В аукциона са участвали 10 първични дилъри на ДЦК. Най-голямо количество ДЦК на търга са придобили банките с 47%,  следвани от пенсионните фондове с 36.33% и гаранционните фондове с 16.67%.
Коментари: 0