Доставчици по училищни схеми получават 5 млн. лв. от ДДС за 2018 г.

Предвиденият ресурс по схемите се отпуска от бюджета на Фонда

Доставчици по училищни схеми получават 5 млн. лв. от ДДС за 2018 г.

Фонд „Земеделие” утвърди 4.9 млн. лв. за възстановяване на ДДС на доставчиците на храни по схемите „Училищен плод” и „Училищно мляко” за бюджетната 2018 г. Предвиденият ресурс по схемите се отпуска от бюджета на Фонда.

Изплащането на ДДС по двете схеми е регламентирано в националното законодателство. Тяхното прилагане е уредено в Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения - схема „Училищен плод” и схема „Училищно мляко”.

Той гласи: „с националната помощ се възстановяват и допустимите разходи за данък върху добавената стойност”.

Коментари: 0