ДППИ и Innovation Norway започнаха проект за информационна система за Черно море

1,275 млн. евро е безвъзмездната помощ по Норвежкия финансов механизъм 2009 - 2014 г.

ДППИ и Innovation Norway започнаха проект за информационна система за Черно море

Снимка: Стоян Йотов

4154 ~ 3 мин. четене
Автор: Стилиян Гребеничарски

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” (ДППИ) подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Агенция Innovation Norway за реализация на проекта „Мониторинг и информационна система за Черно море”.

Общата стойност на проекта е 1,5 млн. евро, от които 1,275 млн. евро са осигурени безвъзмездно от Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. в рамките на програма „Иновации в зелената индустрия”, а 225 хил. евро са национално съфинансиране. Това е и най-големият проект, финансиран по програмата в България през настоящия период.

Основен партньор в реализацията му ще бъде Норвежката брегова администрация (KYSTVERKET), а проектът ще следва успешно приложения модел при реализацията на системата “Barents Watch”.

От българска страна договорът бе подписан от Генералния директор на ДППИ Ангел Забуртов, а от норвежка - от Кнут Рингстад, представител на Агенция Innovation Norway, към Министерството на търговията и промишлеността на Кралство Норвегия. На церемонията присъства Н.Пр. г-жа Гюру Катарина Х. Викьор - извънреден и пълномощен посланик на Кралство Норвегия в България.

„Сътрудничим си с България в области, в които можем да предадем своите опит и know-how. Имайки много дълга брегова ивица, предоставяща редица предизвикателства, Норвегия е натрупала забележителен опит в метеорологичните прогнози, използването на сателитни данни и др. дейности за проследяване на условията в тези райони. В този ред на мисли считам, че можем да сме изключително полезни на България”, заяви пред economic.bg Н.Пр. Викьор.

„Това е проект, чиито ползи ще се разпространят далеч извън ДППИ. Информационната система ще има голямо значение за научно-изследователски, образователни институции, бреговата администрация, действията при аварийни ситуации, опазването на околната среда и дейността на бизнеса. Проектът е стъпка напред във времето. Имаме амбицията обхватът му да не се ограничи само до българското Черноморие, а да включи целия регион, както и българската част от р. Дунав”, коментира Ангел Забуртов.

Ще бъде създадена платформа, включваща база данни за състоянието на различни параметри на околната среда, морските пространства и крайбрежните зони, оказващи екологично въздействие и свързани с опазването и устойчивото развитие на Черно море, инструменти за анализ и за представяне на данните в подходящ потребителски интерфейс. Проектът има за цел и събиране и обобщаване на данни за Черно море, например информация за нефтени разливи, сеизмологични изследвания, следене на рибни пасажи, изхвърляне на отпадъци в морето и др.

При стартиране на проекта от всички поканени институции и организации, готовност за обмен на данни, генерирани в процеса на работа, изследване или други проектни дейности са декларирали -  МОСВ - Басейнова дирекция за черноморския район, Институт по Океанология към БАН, Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ) към БАН, ИА„Морска Администрация“, Военноморско училище „Никола Вапцаров“, Българска Морска Камара, Инеа Консултинг, Клъстер Аеро - космически технологии, изследвания и приложения. Ще бъдат използвани и данни от различни информационни системи, изградени от ДППИ. Платформата ще позволява присъединяване на нови партньори и бази данни в бъдеще.

Мониторинг и информационна система за Черно море” кореспондира с три от основните компоненти на Интегрираната морска политика на ЕС: обмен на данни и познания за морската среда, интегрирано морско наблюдение и развитие на регионални стратегии за морските басейни. Проектът ще бъде реализиран в съответствие с изискванията на Директивата на ЕС относно повторната употреба на информацията в обществения сектор.

Проектът трябва да бъде осъществен до края на април 2016 г.
Подкрепи Economic.bg