БМФ Порт Бургас: Дръзки и силни пред предизвикателствата

Компанията инвестира близо 127 милиона евро от 2012 до 2018 г.

БМФ Порт Бургас: Дръзки и силни пред предизвикателствата

БМФ Порт Бургас ЕАД е частен пристанищен оператор на терминал „Бургас Изток II“ и терминал „Бургас Запад“, части от Пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас, предоставени с концесионни договори, съответно от 2012 г. и 2013 г.

За периода от 2012 г. до 2018 г. компанията инвестира близо 127 милиона евро в инфраструктурата и съоръженията на двата терминала. Тази сума нарежда БМФ Порт Бургас на челна позиция  сред съвременните частни инвеститори в пристанищна инфраструктура в страната.

През 2018 г. БМФ Порт Бургас успешно завърши построяването на три нови корабни места, с което значително разшири потенциала на бургаското пристанище. Реализацията на този проект бе амбициозно предизвикателство и изисква ангажирането  на множество национални и международни експерти  в областта на морското строителство.

В стремежа си да откликне на нуждите и очакванията на своите клиенти, БМФ Порт Бургас постоянно разширява обхвата и качеството на услугите, които предлага.  Като пристанищен оператор, БМФ Порт Бургас е ангажиран с изпълнението на предоставените дейности по екологично и социално отговорен начин и в съответствие с приложимото национално и европейско законодателство, редица международни конвенции (напр. ISPS Code), протоколи и стандарти.

Благодарение на ясния си фокус към иновация в областта на обработката на товари, БМФ Порт Бургас успя значително да повиши трафика на товари през пристанищните терминали - близо 77% за последните 6 години. 

Коментари: 0