И ДСК прави приложение на сайта си за клиентите с изтекли данни

Банката обяви, че няма теч на данни, а кражба на копия на документи

И ДСК прави приложение на сайта си за клиентите с изтекли данни

Банка ДСК  обяви, че ще изпълни задължението си да информира всички лица, чиито данни са изнесени при установено наскоро нарушение относно лични данни на клиенти. Банката ще осигури специална платформа на корпоративния си сайт, чрез която всеки клиент на банката да може да провери дали данните му са засегнати. Банката ще публикува допълнително информация за достъпа до платформата. Засега няма обявена дата, на която тя ще е достъпна.

Припомняме, че преди дни Комисията за защита на личните данни глоби ДСК с 1 милион лева за неправомерно разкрити и достъпени от трети лица лични данни на общо 33 492 клиенти на банката в 23 270 кредитни досиета.

Вследствие на нарушението са разпространени и достъпени три имена, гражданство, ЕГН, постоянен или настоящ адрес, копия на личните карти и съдържащите се в тях биометрични данни за ръст и цвят на очите; всички лични данни, съдържащи се в данъчни документи, удостоверяващи доходи и здравно-осигурителен статус на кредитополучателите и трети лица по тях, както и данни за здравословно състояние (като в някои кредитни досиета се съдържат решения на ТЕЛК за намалена работоспособност), номера на разплащателни сметки, както и регистрационни номера и дати на нотариални актове с положени подписи, обяви КЗЛД.

ДСК обаче подчертава, че случилото се е резултат от престъпление – физическа кражба на електронни копия на документи, което не засяга информационните системи на банката. От банката уверяват, че системите им са абсолютно защитени и сигурни, но въпреки това, работят за допълнителна защита на информацията, която обработват и съхраняват, от злонамерено човешко поведение.

Коментари: 0