Свитото строителство прекрати две концесии за добив на пясък

Конюнктурата в момента прави неизгоден добива на инертни материали

Свитото строителство прекрати две концесии за добив на пясък

Снимка: Pixabay

Заради свиването на строителната дейност в България две дружества за добив на пясък и чакъл са поискали от държавата предсрочно прекратяване на концесионните им договори. На днешното си заседание Министерският съвет одобри развалянето на контрактите с двете фирми за добив на инертни материали.

Прекратява се концесионният договор за добив на строителни материали - пясъци и чакъли от находище „Зимница“, което се намира на територията на община Мъглиж, област Стара Загора. През месец юни 2006 г. за него е сключен концесионен договор с „Инермат“. В искането си за прекратяване на договора дружеството посочва, че бъдещото разработване на находището е икономически неизгодно.

Заради изключително свито потребление на естествени пясъци в строителството варненското дружество „Ескана“ също е поискало прекратяване на концесионния договор за добив на строителни материали - пясъци, от находище „Венелин“. Находището се намира на територията на община Долни чифлик, област Варна. Концесионният договор за него е от месец юли 2011 г. В искането си за прекратяване на договора дружеството посочва, че пазарната конюнктура, характеризираща се с изключително свито потребление на естествени пясъци за строителство, налага преструктуриране на активите на концесионера и ограничаване на разходите за поддържането им.

Съгласно друго правителствено решение, с 15 години ще бъде удължен концесионният договор за находище „Овчарово“, разположено на територията на област Хасково. Промяната е по искане на концесионера - „Ватия Холдинг“. От дружеството мотивират искането си с наличието на запаси в находището, които биха останали неиззети. Концесионният договор за находище „Овчарово“ е сключен през 2006 г. за срок от 20 години, но е влязъл в сила от датата на прехвърляне на собствеността по приватизационния договор - 8 декември 1998 г. От находището се добиват неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали.
Коментари: 0