Държавата ще опита да събира глоби и от чужденците

В колите на инспекторите от „Автомобилна администрация“ ще бъдат внедрени ПОС терминали за моментално плащане на санкциите

Държавата ще опита да събира глоби и от чужденците

Дамян Войновски, зам.- директор на ИА "Автомобилна администрация"

Снимка: Министерство на транспорта

С таблети, принтери, камери и ПОС терминали в колите, инспекторите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ ще опитват да събират глобите от чужденците - проблема, с който досега държавата не може да се справи.

Днес зам.-директорът на агенцията Дамян Войновски представи надградените електронни регистри за техническа изправност на автомобилите и за обучение и изпити за шофьорска книжка, както и нов модел за контрола на служителите на администрацията. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ с 990 553 лв.

Предвидено е всички 80 инспекторски екипи на структурата да бъдат технологично обезпечени, за да осъществяват контрол, чрез нова специализирана система. Тя позволява в реално време да се проверява наличната информация за превозните средства, водачите и превозвачите в национални и европейски регистри.

При констатиране на нередности издаденият акт веднага се вписва в системата и се принтира, като чуждите граждани, които нямат адрес в България, веднага ще получават наказателно постановление без да е необходимо да посещават областните отдели на администрацията. Новата система позволява интеграция с ПОС терминали и в рамките на годината се предвижда оборудването на автомобилите с такива, с цел заплащане на място на наложените глоби на чужденци.

През системата ще се разпределят задачите на проверяващите екипи, съгласно техните компетенции, като ръководителите ще имат възможност да следят работата им по-ефективно в реално време. При констатиране на нарушения в представените от водачите документи или при непредоставяне, системата автоматично ще сигнализира контролиращия екип за взимане на отношение. Ръководителите ще имат възможност в реално време да видят дали са предприети действия. Това ще намали времето за извършване на проверките, ще подобри контролната дейност и ще ограничи корупционните фактори, съобщават от Министерството на транспорта.

По проекта ще бъдат пуснати и 9 нови електронни административни услуги. Гражданите вече имат възможност да подават електронно, чрез специализирано приложение, заявления за теоретичен изпит за водач на лек таксиметров автомобил, както и за изпит за водач или консултант за превоз на опасни товари. По електронен път се заявява преиздаване, подмяна или издаване на дубликати на карти за дигитални тахографи, на карти за квалификация на водачите и на ADR свидетелство за водач, превозващ опасни товари.

Свързани са общо 12 регистъра и база данни. Това позволява автоматично по електронен път да бъдат обменяни различни данни с Министерството на вътрешните работи, Министерството на финансите, Националната агенция за приходите и Гаранционния фонд. Този обмен от една страна прекратява изискването на хартиени документи, издадени от различни институции, от друга страна повишава контрола и прекратява възможността за допускане на технически грешки. Ако МПС е със служебно прекратена регистрация, то вече не може да премине на технически преглед, докато не се възстанови регистрацията. Системата не позволява при техническите прегледи, да бъде допусната грешка при въвеждането на регистрационните номера, каквито случаи имаше досега.

Годишно се издават над 28 000 карти за квалификация, 26 000 карти за дигитални тахографи и над 7500 ADR свидетелства за водачи, превозващи опасни товари. С новите електронни услуги и свързване на регистри ще се оптимизират информационните процеси в агенцията, което значително ще намали времето за обработка на документите и обмена на информация между институциите.

Коментари: 0