Държавата ще финансира 15 хил. работни места с 83 млн. лв.

Правителството одобри по-амбициозен Национален план за действие по заетостта

Държавата ще финансира 15 хил. работни места с 83 млн. лв.

Снимка: Красимир Свраков

Симона Димитрова Автор: Симона Димитрова

Правителството планира през 2021 г. да осигури работа на близо 15 000 безработни чрез Националния план за действие по заетостта. Според приетия днес документ 11 599 души трябва да  бъдат включени в обучения по програми и мерки, за да станат по-конкурентоспособни на пазара на труда. Социалният министър Деница Сачева заяви пред BTV, че работа по програмата ще намерят и засегнатите от COVID кризата служители, такива без опит и познания, както и младежи, които тепърва прохождат на пазара на труда.

Очакваният брой на субсидираните работни места ще се увеличи с 12.2% в сравнение с 2020 г. Предвидени са и средства за обучение по ключови компетентности на 1000 заети лица в средни, малки и микро предприятия. Планът, който министерството изготвя всяка година, се стреми да намали общата безработица в страната, като за тази година целта е тя да достигне 5.2%. По данни на Агенцията по заетостта към края на декември тя е 6.7%.

За да се справи с тежката ситуацията в страната, която създаде пандемията от COVID-19, правителството взе решение да увеличи финансирането по програмата с 10 млн. лева достигайки до 83 млн. лв.

Националният план за действие по заетостта включва различни програми, които да инициират трудовата заетост у нас. Част от тях са програмите „Старт на кариерата“, „Красива България”, „Подкрепа за предприемачеството“ и др.

Увеличава се субсидирането на средствата за трудово възнаграждение - от 500 на 550 лв. ежемесечно за едно лице по мерки от Закона за насърчаване на заетостта, като при наемане на безработни с висше образование ще се субсидират 630 лв., както и дължимите осигуровки. Останалата част от трудовото възнаграждение ще се осигурява от работодателя.

Възнаграждението на младежите, включени в програма „Старт на кариерата“, се увеличава от 700 на 800 лв., на младежките медиатори към общините - от 730 на 830 лв., на психолозите - от 750 на 950 лв., на мениджърите на случай - от 750 на 900 лв., на ромските медиатори със средно образование - от 650 на 750 лв. Ще се повишат и заплатите на ромските медиатори с висше образование - от 700 на 800 лв. по програма „Активиране на неактивни лица“. Увеличават се и средствата за наставник - от 180 на 200 лв.

Социалното министерство информира, че за насърчаване на териториалната мобилност на безработни лица се повишават средствата за транспортни разходи – до 20% от трудовото възнаграждение за субсидирана заетост (до 130 лв.).

Проект „Красива България” ще се осигури заетост на 230 души, а по Двугодишният план за обучение на ДП БГЦПО, който обучава лица в неравностойно положение, ще бъдат подпомогнати 2800 души на излязат на пазара на труда.

Според отчетите за 2020 г. по Националния план за действие по заетостта работа са намерили почти 9 хил. лица, а обучение са провели почти 12 хил. души.

Коментари: 0