Държавите членки получиха още свобода да подкрепят бизнеса в кризата

Европейската комисия удължи срока и обхвата на Временната рамка за държавна помощ

Държавите членки получиха още свобода да подкрепят бизнеса в кризата

Снимка: БТА

Държавите членки получиха още свобода да подкрепят икономиките си в контекста на разпространението на коронавируса. Днес Европейската комисия реши, че ще удължи до края на годината срока на действие на Временната рамка за държавната помощ, приета на 19 март 2020 г. Също така ще се разшири нейния обхват, като се увеличат определените в нея тавани и се позволи някои възстановими инструменти да бъдат преобразувани в преки безвъзмездни средства до края на следващата година.

Първоначалният срок на действие на Временната рамка беше до 30 юни 2021 г., с изключение на мерките за рекапитализация, които можеха да бъдат предоставяни до 30 септември 2021 г. С днешното изменение всички мерки, предвидени във Временната рамка, включително мерките за рекапитализация, се удължават до 31 декември 2021 г.

С днешното изменение се увеличават също таваните, определени във Временната рамка за някои мерки за подпомагане.

Във Временната рамка се посочва, че държавата може да отпуска преки безвъзмездни средства, да дава селективни данъчни предимства и авансови плащания. Държавите членки могат да отпускат на едно дружество до 800 000 евро за ликвидна подкрепа.

Също така могат да се дават държавни гаранции за банкови заеми, взети от компании от банки.

Позволени са субсидирани публични заеми за дружества с изгодни лихвени проценти. Тези кредити могат да помогнат на бизнеса да покрие непосредствените си нужди от оборотни средства и инвестиции.

Държавите членки могат да надградят съществуващия кредитен капацитет на банките и да ги използват като канал за подкрепа на бизнеса - по-специално на малките и средните предприятия. В Рамката се записано, че такава помощ се счита за пряка помощ за клиентите на банките, а не за самите финансови институции.

Коментари: 0